Po VIII Ogólnopolskim Forum Przewodników …

W dniach 9-11 lutego 2018 r. w Łodzi odbyło się VIII Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych pod hasłem „Film w pracy przewodnika”. Były wykładu o tworzeniu szlaków filmowych, o podstawach prawnych wykorzystania np. kadrów filmowych czy fragmentów filmów, o sztuce filmowej i roli łódzkiego środowiska filmowego w polskiej kinematografii. Były też panele dyskusyjne o problemach kół i klubów przewodnickich, roli Samorządu Przewodnickiego, o szkoleniach w PTTK. Był też czas na zwiedzanie i integrację. Poznaliśmy m.in. filmową Łódź i Zgierz, Muzeum Kinematografii i Łódzką Filmówkę. Miłym akcentem VIII Forum było wręczenie kol. Zdzisławowi Kryściakowi odznaki honorowej „Zasłużonego Przewodnika”.
W zlocie uczestniczyło ponad 120 przewodników z całej Polski. Wśród nich była 4 osobowa delegacja z Łowicza: Jagoda Lendzion, Agnieszka Walczak, Bogdan Czapiga i Zdzisław Kryściak.

Tekst: ZK, zdjęcia: Piotr Tomczyk, Monika i Artur Kowalczyk, JL, ZK.