To już 110 lat! Zapraszamy na Jubileusz!

21 kwietnia 2018 roku łowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego będzie obchodził 110-lecie swojego istnienia. Uroczystości odbędą się w Sali Barokowej łowickiego Muzeum. O godz. 10.30 rozpocznie się sesja o tematyce historyczno-krajoznawczej. W ramach wykładów Adam Szymański – prezes PTTK w Łowiczu, przedstawi historię łowickiego oddziału, Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor Muzeum w Łowiczu, przybliży historię fresków Michała Anioła Palloniego w muzealnej kaplicy, zaś dr Katarzyna Piotrkiewicz z łowickiego PTTK, autorka pracy o Stanisławie Rotstadzie, przybliży życie i działalność tego żołnierza, lekarza i społecznika łowickiego. Ten wykład odbędzie się w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Łowiczu.

Podczas uroczystości zaprezentowana zostanie wystawa 110 lat Krajoznawstwa Polskiego oraz wydana publikacja opisująca działalność organizacji w latach 2013-2017. Wcześniejszy okres działalności PTK i PTTK został przedstawiony w publikacji wydanej w 2012 roku. Zostaną też wręczone odznaczenia i dyplomy dla osób zaangażowanych w działalność PTTK. Ponadto goście przybyli na uroczystości będą mieli możliwość poznania Łowicza z przewodnikiem.

Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łowiczu został powołany w 1908 roku jako piąty w granicach dawnej Polski. Oddział PTK powstał, za zgodą władz zaborczych, z inicjatywy znanego krajoznawcy Aleksandra Janowskiego i miejscowych działaczy społecznych. Pierwszym prezesem PTK był Karol Rybacki. Od 1953 roku funkcjonuje jako łowicki oddział PTTK. Jest on jednym z najstarszych w kraju.

Tekst: ZK, projekt znaczka: Jacek Rutkowski