Rajd rowerowy “W 100. rocznicę przybycia do Łowicza 10 PP” – zapraszamy!

PTTK Oddział w Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników turystyki rowerowej i historii na rajd dla uczczenia 100. rocznicy przybycia do Łowicza 10 Pułku Piechoty, który odbędzie się 26 czerwca 2021 roku.

Pułk powstał w Cieszynie w 1918 roku. Od marca 1919 roku walczył najpierw z Ukraińcami, a następnie z bolszewikami. We wrześniu 1920 roku dotarł do Druskiennik na Litwie i tam po podpisaniu rozejmu nastąpił koniec walk. Z Druskiennik zostaje przeniesiony do Zambrowa, a w maja1921 roku przybywa do Łowicza i tutaj stacjonuje do wybuchu II wojny światowej. Początkowo pułk zajmuje na koszary były klasztor i kościół Dominikanów przy ulicy Podrzecznej, które otrzymują im. Józefa Piłsudskiego oraz koszary im. generała Szeptyckiego przy obecnej ulicy Jana Pawła II. Ze względu na brak odpowiedniej ilości miejsc III batalion zakwaterowano w Skierniewicach w koszarach przy obecnej ulicy Batorego. Dopiero po wybudowaniu nowych koszar im. marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza  przy obecnej ulicy Seminaryjnej całość pułku znalazła się w Łowiczu. Pułk w czasie II wojny światowej wziął udział w „Bitwie nad Bzurą” , w której po stronie polskiej walczyły armie „ Poznań” i „Pomorze.” Podczas tych walk został całkowicie rozbity.

Łowicz nie zapomniał o pułku, który tak mocno był związany ze swoim miastem garnizonowym. Od 2010 roku działa w Łowiczu Stowarzyszenie Historyczne im. 10 PP, które kultywuje tradycje i upowszechnia wiedzę na temat tej formacji wojskowej. PTTK w Łowiczu od wielu lat organizuje rajdy w rocznicę bitwy nad Bzurą, którego finał ma miejsce na cmentarzu wojennym w Kompinie. To tam pułk przeszedł swój chrzest bojowy i tam na cmentarzu wojennym spoczywa najwięcej dziesiątaków.

Rajd w 100. rocznicę przybycia pułku do Łowicza ma na celu przybliżenie uczestnikom historii tej formacji oraz pokazanie byłych koszar w Łowiczu i Skierniewicach, gdzie na początku stacjonowały poszczególne bataliony. Trasa rajdu liczy 64 km., a dokładny jej przebieg zawarty jest w regulaminie rajdu. Finał będzie miał miejsce w Kompinie, gdzie na cmentarzu wojennym zapalimy znicze i złożymy wiązankę kwiatów oraz przypomnimy dzieje 10 Pułku Piechoty. Po tej oficjalnej części na boisku sportowym zapłonie ognisko, na którym można będzie upiec kiełbaskę przygotowaną przez organizatorów. Podczas ogniska uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych, a także w krótkim teście na temat historii 10 Pułku Piechoty. Dla najlepszych przewidziano nagrody, które otrzyma także najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu. Wpisowe na rajd w wysokości 5 zł od członków PTTK oraz 8 zł od pozostałych uczestników należy wpłacić najpóźniej do dnia 22.06.2021 roku w biurze PTTK lub na konto PTTK z dopiskiem opłata za rajd. Zbiórka uczestników jest o godzinie 9.00 przy pomniku J. Piłsudskiego na ulicy Podrzecznej w Łowiczu. Zapraszamy i życzymy miłych wrażeń podczas rajdu.

REGULAMIN RAJDU