Zostań przewodnikiem PTTK

Nawigacja : Archiwum Aktualności 2016 » Zostań przewodnikiem PTTK

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Łowiczu planuje rozpoczęcie kursu dla przewodników terenowych. Kurs będzie dotyczył powiatów: łowickiego, skierniewickiego, kutnowskiego, łęczyckiego i sochaczewskiego. To okazja by poznać lepiej swoje miejsce zamieszkania, by zachęcić innych do wizyty w Księstwie Łowickim i okolicznych powiatach, poznać ludzi "pozytywnie zakręconych" na turystykę i działanie. Nie czekaj, poprzedni kurs odbył się ponad 5 lat temu, więc jak nie teraz, to kiedy?

Zajęcia teoretyczne i praktyczne (wycieczki piesze, autokarowe i praktyki przewodnickie) będą trwały łącznie 250 godz. W trakcie kursu uczestnicy będą poznawać historię regionu, jego atrakcje historyczno-krajoznawcze a także opanują niezbędną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek, historii sztuki, etnografii, wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, terenoznawstwa. Na zakończenie kursu przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia będą się odbywały systemem sobotnio-niedzielnym w wymiarze 6-7 godzin lekcyjnych. Zajęcia praktyczne (wycieczki, zajęcia w terenie) w wymiarze 6-8 godzin. Planowany termin rozpoczęcia kursu to początek grudnia 2016 r. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgromadzenie min. 20 osobowej grupy. Koszty kursu zwracają się po oprowadzeniu ok. 10 wycieczek.

Kto może zostać przewodnikiem? Musi to byś osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika. Kandydat nie może być karany za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego. W kursie może uczestniczyć również osoba, która nie posiada jeszcze średniego wykształcenia pod warunkiem, że na 2 tyg. przed egzaminem okaże dokument o ukończeniu szkoły średniej. Ukończenie kursu wiąże się z odbyciem szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz zdaniem egzaminu na przewodnika turystycznego. Zakończenie kursu planowane jest na maj 2017 r.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu dopuszczające do egzaminu. Egzamin trwa dwa dni i składa się z dwóch części. W pierwszym dniu kandydaci przystępują do egzaminu pisemnego i ustnego. Osoby, które pomyślnie go zaliczą podchodzą w drugim dniu do części praktycznej. Polega ona na samodzielnym poprowadzeniu trasy wycieczki autokarowej, którą wskaże komisja egzaminacyjna.

Osoby, które pomyślnie zaliczą obie części egzaminu otrzymują godność Przewodnika Turystycznego i certyfikat. Osoby, które są członkami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego otrzymują legitymację-identyfikator Przewodnika Turystycznego PTTK oraz łowicką „blachę” „Przewodnik Turystyczny PTTK - Łowicz”.

Gdzie można się zapisać? Należy zgłosić się do biura PTTK w Łowiczu, w każdy wtorek i czwartek w godz. 13.00-18.00. Szczegółowe informacje i ankietę uczestnika można pobrać ze strony internetowej lub w biurze PTTK. Zebranie organizacyjne planowane jest na przełomie listopada/grudnia.

Pliki do pobrania ( 09.11.2016 )


  • Ankieta ( pdf ) - 252 KB

    Kurs Ankieta na Przewodnika

    Pobierz

(c) 2012 - 2017 || www.pttklowicz.pl
Designed By : ZK - DESIGN