Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Pelikaniątka”


Historia i działalność

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu swoimi początkami sięga 2006 r. Zostało założone w celu propagowania wśród młodzieży działań turystycznych, krajoznawczych i proekologicznych na rzecz „małej Ojczyzny”. Opiekunem koła jest Grażyna Dubiel przy wsparciu Krystyny Kucharsiej i Mirosławy Walczak. Członkowie koła reprezentują społeczność Gimnazjum Wegnera na większości imprez turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Łowiczu m.in. w rajdach rowerowych: Powitanie Wiosny, Szlakiem 10 Pułku Piechoty, Szlakiem Żołnierzy Cichociemnych Armii Krajowej, rajdach pieszych m.in. Szlakiem Powstania Styczniowego, Łowickim Rajdzie Nocnym, spacerach historyczno-patriotycznych Szlakiem Powstania Styczniowego w Łowiczu, Szlakiem Niepodległości, Spacerze ku czci Artura Zawiszy Czarnego, spacerach po łowickich cmentarzach. Ponadto uczestniczyli w rajdach rocznicowych Pilaszków 1905, Szlakiem Adama z Łowicza do Bochenia. Członkowie koła brali udział w konkursach recytatorskich oraz byli wyróżniani za działalność w ramach PTTK. Uczniowie corocznie uczestniczą w Kweście na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy. Aby popularyzować turystykę wśród swoich koleżanek i kolegów, sami organizują wyjazdy rowerowe po regionie. W ramach klubu działa sekcja rowerowa Wen-Tyle. Cenną inicjatywą jest angażowanie rodziców w opiekę nad dziećmi podczas wspólnych wędrówek i wyjazdów.