70. rocznica śmierci Aleksandra Bluhm-Kwiatkowskiego

9 lutego przypada 70. rocznica śmierci Aleksandra Bluhm-Kwiatkowskiego, pedagoga, działacza społecznego, osoby wielce zasłużonej dla polskiej i łowickiej oświaty oraz środowiska Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Był przez wiele lat prezesem PTK oraz jednym z prekursorów przewodnictwa turystycznego w Łowiczu, autorem „Przewodnika po Łowiczu i okolicy”.
Koło Przewodników Terenowych im. Anieli Chmielińskiej przy oddziale PTTK w Łowiczu zorganizowało w tym dniu wydarzenie przypominające postać Aleksandra Bluhm-Kwiatkowskiego. Przy jego grobie spotkały się delegacje Oddziału PTTK w Łowiczu, Koła Przewodników oraz Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu. Na grobie zapalono znicze pamięci i złożono kwiaty. Każdy z uczestników otrzymał specjalną ulotkę opisującą działania Aleksandra Bluhm-Kwiatkowskiego w Łowiczu.
Tekst: ZK, zdjęcia: AK