Odznaczenia dla członków PTTK

W dniu 2 marca br. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się podniosła uroczystość wręczenia medali prezydenckich i odznaczeń resortowych. Wśród kilkunastu osób wyróżnionych z terenu województwa łódzkiego byli członkowie łowickiego oddziału PTTK Marian Sianoszek i Karol Dąbrowski z klubu turystyki kolarskiej „Szprycha” oraz Zdzisław Kryściak prezes Koła przewodników im. Anieli Chmielińskiej. Zostali oni odznaczeni medalami „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, które wręczył Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński.

Odznaczenia nadał Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, są one przyznawane zasłużonym dla idei pamięci narodowej, osobom wykazującym się szczególną troską i pieczą odnośnie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Ponadto podczas uroczystości wyróżnienie medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali członkowie Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z którymi współpracuje łowicki oddział PTTK. Prezydenckie wyróżnienia wręczono Agnieszce Pawłowskiej – Kalinowskiej, Markowi Wojtylakowi i Henrykowi Zasępie.

Gratulujemy.

tekst/foto ZK