Rocznica łowickiego “Małego Arsenału”

8 marca uczestniczyliśmy w uroczystości upamiętniającej wydarzenie zwane “Małym Arsenałem”.
8 marca 1945 roku tuż po zajęciu miasta przez wojska radzieckie w dawnym więzieniu nadzorowanym przez NKWD i UB osadzono więźniów politycznych. Wśród nich był harcerz Szarych Szeregów Zbigniew Feret ps. “Cyfra” aresztowany za posiadanie radioodbiornika. Koledzy wzorem warszawskiej akcji pod Arsenałem postanowili go odbić. Tego dnia wieczorem grupa 11 harcerzy bez jednego wystrzału przejęła więzienie uwalniając około 80 więźniów politycznych. A cała akcja trwała 31 minut. Następnego dnia rozpoczęły się przeszukania i aresztowania. Trzech uczestników akcji zostało skazanych na karę śmierci, zamienioną później na kary długoletniego więzienia, inni również zostali osadzeni w więzieniach. To był wielki przykład patriotyzmu, braterstwa, przyjaźni i walki z komunistyczną władzą.
Podczas uroczystości delegacje władz samorządowych, stowarzyszeń, szkół, organizacji społecznych złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia.
zdjęcia: ASz., lowicz24.eu