Jubileusz 115. rocznicy PTK i 70-lecie PTTK Oddział w Łowiczu

Świętowaliśmy Jubileusz 115. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) i 70. rocznicę powstania łowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK)! Uroczystości odbyły się w sobotę, 22 kwietnia 2023 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu.
Sesja Jubileuszowa składała się przemówień okolicznościowych, wystąpień gości, prezentacji trzech tematów sesyjnych oraz przyznania odznaczeń i dyplomów zasłużonym członkom naszego oddziału.
O Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, jego dziejach i tradycjach w kontekście ogólnopolskim i lokalnym mówił prezes naszego oddziału Michał Zalewski. Kolejnym tematem był ornament i logotyp, jako element sztuki ludowej w materiałach informacyjnych o Łowiczu i regionie. Temat przedstawiła Koleżanka i zarazem Honorowy Przewodnik naszego oddziału Marzena Kozanecka-Zwierz. Bardzo ciekawa była również prezentacja naszego gościa, Kierownika Zespołu ds. ochrony przyrody Pani Agnieszki Pruszkowskiej która omówiła działalność Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Licznie zebranym gościom Jubileuszu przybliżyła m.in. położenie parku, a także działania prowadzone na jego terenie o znaczeniu ochronnym.
Po części sesyjnej odbyła się cześć honorująca osoby zasłużone dla naszego oddziału PTTK.
Brązową Honorową Odznakę PTTK został wyróżniony Andrzej Słomski, a Brązową Odznakę zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży wyróżniona Elżbieta Foks.
Odznakę 50 lat w PTTK otrzymali Mirosława Kolary i Krystyna Pietrucha, a 25 lat w PTTK – Jacek Rybus, Jadwiga Szkup i Mirosław Wojda.
Dyplomy Zarządu Głównego PTTK otrzymali Aneta Kryściak, Małgorzata Sikora i Wioletta Waracka.
Dyplomy Zarządu Oddziału PTTK otrzymali: Mariusz Znyk, Dorota Nowosad, Łukasz Kołucki, Szymon Kołucki, Robert Kołucki, Izabela Kołucka, Marta Mróz, Robert Mróz, Marzena Kozanecka-Zwierz, Kinga Kryściak, Andrzej Zawuł, Anna Witerek, Justyna Łąpieś, KTK „Z Buta” PTTK Łowicz i KTK „Tratwa” PTTK. Łowicz.
W czasie spotkania odbyła się promocja jubileuszowej publikacji pt. „Księżackim szlakiem. Działalność PTTK oddział w Łowiczu w latach 2018 – 2022″, która jest uzupełnieniem dwóch wcześniejszych książek. Dzięki nim można prześledzić działalność naszego oddziału oraz kół na przestrzeni lat. Można było również obejrzeć wystawę fotograficzną, przedstawiającą działalność klubów i kół naszego oddziału.
Na zakończenie uroczystości dla wszystkich wystąpił Zespół Śpiewaczy „Ksinzoki”.
W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości i przyjaciół naszego oddziału. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, a naszym uhonorowanym Koleżankom i Kolegom, jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: JR