232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 Maja obchodzimy Narodowe Święto upamiętniające uchwalenie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Członkowie łowickiego Oddziału PTTK, wzięli udział w uroczystościach miejsko-powiatowych zorganizowanych przez władze samorządowe dla uczczenia 232. rocznicy Konstytucji 3 Maja.

Tekst i zdjęcia: TW