O zwyczajach i tradycji z udziałem przewodników

W dniu 26 października br. w Łowickim Ośrodku Kultury odbyła się promocja publikacji i płyty DVD „Dialekt Księstwa Łowickiego – wersja dla każdego vol 3”. W projekcie udział wzięły przewodniczki łowickiego koła Anna Staniszewska i Katarzyna Skierska–Pięta, które są również członkiniami Zespołu Śpiewaczego Ksinzoki. Ania uczestniczyła w nagrywanych dyskusjach, rozmowach Księżanek m.in. o zalotach czy dawnych wierzeniach i magii ochronnej, o roli dzieci i dziadków, natomiast zespół z naszymi przewodniczkami wykonał pieśni, które uzupełniają dialogi. Całość została nagrana na płycie załączonej do trzeciej z cyklu książeczek „Dialektu…”.

Wydawcą książki i płyty jest Łowicki Ośrodek Kultury przy współpracy Biblioteki Miejskiej im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego w Łowiczu. Jest to kolejna z książek, która może posłużyć łowickim przewodnikom jako materiał szkoleniowy dla lepszego poznania kultury i zwyczajów Księżackich, by potem przekazywać tę wiedzę turystom odwiedzającym region.

tekst i zdjęcia: Koło Przewodników