Ku czci Tadeusza Gumińskiego

W dniu 21 listopada w Miejskiej Bibliotece im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu odbyło się spotkanie podsumowujące cały cykl łowickich wydarzeń w ramach 20. rocznicy śmierci Tadeusza Gumińskiego. A trochę się działo. W wydarzeniu uczestniczyło około 30 osób, w tym kilku przewodników i członków innych klubów PTTK oraz przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, mieszkańcy Łowicza.

Przypomnijmy, że inicjatywa wyszła ze środowiska Koła Przewodników, które zaprosiło do udziału w obchodach inne środowiska łowickiego PTTK oraz stowarzyszenia i instytucje łowickie. Tak więc łowiccy przewodnicy w ramach wakacyjnych dyżurów oprowadzali z dominantą tematów opisanych w monografii Łowicza przez Tadeusza Gumińskiego, KTK „Szprycha” zorganizował rajd rowerowy śladami Tadeusza Gumińskiego. Podobny rajd w formie pieszej śladami Tadeusza Gumińskiego do jego rodzinnych okolic Kaczkowizny, Skrzeszew, Żychlina zorganizowały koło przewodników z KTP „Z buta”. Ten ostatni zaplanował również wyjazd integracyjny do Legnicy i w Góry Kaczawskie. Tam z przewodnikiem po Legnicy Tadeusza Gumińskiego w ręku zwiedzano miasto oraz wędrowano po „krainie wygasłych wulkanów”. Ponadto zapalono znicze pamięci na grobie Tadeusza Gumińskiego w Legnicy. KTK „Tratwa” zorganizował spływ na Bzurze przybliżający działania Gumińskiego na rzecz propagowania turystyki kajakowej.

Ponadto w Miejskiej Bibliotece zorganizowana została wystawa o działalności publicystycznej Tadeusza Gumińskiego. Zaprezentowane zostały wydawnictwa naukowe, popularno-naukowe, przewodniki, artykuły prasowe Tadeusza Gumińskiego, zarówno z Łowicza i Miasta Legnicy, ponadto swoje zbiory korespondencji z Tadeuszem Gumińskim oraz podzielili się wspomnieniami m.in. członkowie Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W Powiatowej Bibliotece Publicznej im. ks. prał. Stefana Wysockiego odbyła się wspólna wystawa z Archiwum Państwowym w Warszawie Sekcja w Łowiczu, podczas której zaprezentowano wiele cennych archiwaliów „wytworzonych” przez Tadeusza Gumińskiego i jego dotyczących.

Ponadto z inicjatywy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego tegoroczny wykład inauguracyjny poświęcony został Tadeuszowi Gumińskiemu. Łowicki Hufiec ZHP zorganizował grę miejską, której podstawę stanowiły teksty Gumińskiego z prasy lokalnej. W miejskiej bibliotece opracowana została licząca blisko 80 stron bibliografia prac Tadeusza Gumińskiego. O działaniach w ramach obchodów opowiadał przewodnik Zdzisław Kryściak, który wsparł opowieść prezentacją multimedialną z poszczególnymi wydarzeniami.

W propagowanie wiedzy o Tadeuszu Gumińskim włączyły się lokalne media lowicz24, lowiczanin.info, Radio Victoria. Dodatkowo Nowy Łowiczanin opublikował w kilku odcinkach wywiad-rzekę z Tadeuszem Gumińskim „Historia dobrego Życia”. Przez cały rok obchodom towarzyszył okolicznościowy znaczek i plakat. Obchody zostały objęte patronatem Burmistrza Miasta Łowicza.

Podczas spotkania zaprezentowana została publikacja „Tadeusz Gumiński. Życie – dzieło – pamięć” wydana w Legnicy przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog. Kilkadziesiąt egzemplarzy książki, wcześniej zamówionych, dziś ich posiadacze mogli odebrać. Publikacja została przedstawiona przez gospodarza wydarzenia Marzenę Kozanecka-Zwierz, dyrektora miejskiej biblioteki. Tak więc symbolicznie zakończyły się obchody, choć faktycznie jeszcze za tydzień z inicjatywy Koła Wychowanków i Wychowanek Szkół Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu odbędzie się prelekcja dla młodzieży łowickiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego.

tekst ZK, zdj. ZK, JR