Pamiętali o dr. Stanisławie Stanisławskim

Dokładnie 100 lat temu zmarł dr Stanisław Stanisławski. Z tej okazji Koło Przewodników im. Anieli Chmielińskiej działające przy łowickim oddziale PTTK zorganizowało uroczyste obchody 100. rocznicy śmierci dr. Stanisławskiego. Miłym akcentem uroczystości była obecność rodziny: wnuka Wiktora Stanisławskiego z żoną Ewą, prawnuka Michała Stanisławskiego i praprawnuczki Laury Stanisławskiej. Ponadto byli przedstawiciele władz miasta z przewodniczącym Jackiem Wiśniewskim, oraz radnymi Pawłem Piętą i Henrykiem Zasępą. Uczestniczyli też członkowie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mieszkańcy miasta oraz licznie członkowie łowickich klubów PTTK. Byli również przedstawiciele mediów Radio Victoria i lowicz24. Gości przywitała przewodniczka naszego koła Agnieszka Walczak-Caban. Przy grobie postać i zasługi dr. Stanisławskiego przybliżył Zdzisław Kryściak. Następnie delegacja Koła – Katarzyna Tracz, Katarzyna Skierska-Pięta i Adam Szymański – złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Ponadto zapłonął znicz od przewodniczącego Rady Miasta Jacka Wiśniewskiego. Po oddaniu honorów zmarłemu każdy z uczestników otrzymał okolicznościową ulotkę przygotowaną przez prezesa Koła. Później był czas na rozmowy z rodziną dr. Stanisławskiego.

Dr Stanisław Stanisławski był łowickim lekarzem, choć jego korzenie sięgają Kalisza. W mieście nad Bzurą był ordynatorem szpitala św. Tadeusza, prowadził prywatna praktykę lekarską. Jednak znany jest przede wszystkim jako pierwszy w wolnej Polsce wybrany burmistrz Łowicza. Ale był przede wszystkim społecznikiem w wielu organizacjach m.in. Ochotniczej Straży Ogniowej, której był Członkiem Honorowym, Towarzystwie Higienicznym, propagował język Esperanto w ramach łowickiego Towarzystwa Esperantystów, działał w Towarzystwie Kultury Polskiej, Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. Jako burmistrz był m.in. inicjatorem powstania związku miast niewydzielonych i organizatorem zjazd burmistrzów tych miast. Związek ten m.in. wypracowywał ustawę o samorządzie terytorialnym.

Doktor Stanisław Stanisławski to postać, o której łowiczanie powinni pamiętać, w swoim życiu „przedkładał cele społeczne nad własne”. Część Jego pamięci.

Tekst i zdjęcia: Koło Przewodników