SKKT “A-da-się”


Historia i działalność

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w Szkole Podstawowej nr. 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu powstało 29 września 2023r. W chwili obecnej jest to najmłodsze wśród kół i klubów działających przy łowickim oddziale PTTK. Opiekunkami koła, które przyjęło nazwę „A-da-się” są: pani Aneta Kędziora oraz Pani Ilona Kucharek. Jego działalność ma wsparcie Kadry Pedagogicznej, która na czele z Dyrekcją Szkoły chętnie uczestniczy w podejmowanych inicjatywach o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Członkowie koła biorą udział w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Łowiczu.