Klub Turystyki Kajakowej „Tratwa”


Władze

Marta Mróz – prezes
Robert Kołudzki– zastępca prezesa
Katarzyna Kordecka – skarbnik
Robert Mróz – sekretarz
Łukasz Kołudzki – członek