Klub Turystyki Kajakowej „Tratwa”


Władze

Tomasz Caban – prezes
Marta Mróz – zastępca prezesa
Agnieszka Kolka – skarbnik
Dagmara Dobosz – sekretarz
Robert Mróz – członek