Frekwencyjny sukces

7 lutego, dokładnie w 153 rocznicę bitwy stoczonej przez powstańców w 1863 r. pod Budami Bolimowskimi, łowicki oddział PTTK zorganizował Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego. Rajd odbywa się oficjalnie od 16 lat, choć członkowie oddziału PTTK w Łowiczu, organizowali i pamiętali o powstańcach już od ponad 30 lat. W tym roku w uroczystościach wzięła udział rekordowa liczba uczestników.
Rajd składał się z kilku elementów. Uczestnicy rajdu z Łowicza zostali przewiezieni trzema autokarami do Joachimowa-Mogiły. Na trasie przejazdu przewodnicy PTTK przybliżyli historię Bolimowa, działań wojennych podczas powstania styczniowego i ataków gazowych w I wojny światowej. Ponadto był czas na omówienie walorów przyrodniczych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Współorganizatorami rajdu PTTK były: Urząd Gminy w Bolimowie, Urząd Miasta w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej. Pod pomnikiem powstańców złożone zostały kwiaty i zapalone znicze przez delegacje Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Gminy Bolimów, łowickiego PTTK, szkół bolimowskich oraz członków klubu rowerowego PTTK „Piasta” ze Skierniewic. Po złożeniu kwiatów, jak co roku, ks. Krzysztof Chojnacki – proboszcz parafii w Bolimowie odprawił Mszę Św. za Ojczyznę. W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe oraz asysta członków Stowarzyszenia Historycznego 10 Pułku Piechoty, klasy mundurowej ZSP w Bolimowie, Ochotniczej Straży Pożarnej. Na placu celebry zgromadziło się ponad 400 osób, obok uczestników rajdu byli to mieszkańcy okolicznych wsi, Bolimowa oraz z dalszych miejscowości: Sochaczewa, Warszawy, Łodzi, Skierniewic.
Po nabożeństwie prezes PTTK Adam Szymański wręczył dyplomy i podziękowania dla kilku stowarzyszeń, szkół i osób, które od wielu lat wspierają organizację rajdu. Następnie grupa rekonstruktorów z Mszczonowa i Kielc przygotowała inscenizację historyczną o przebiegu bitwy oddziału Strojnowskiego z Moskalami, a następnie uczestników rajdu członkowie PTTK częstowali grochówką i kiełbaską na ognisko. Ze względu na przeciągającą się rekonstrukcję przewodnicy zmuszeni byli zrezygnować z corocznego konkursu wiedzy o Bolimowie i puszczy bolimowskiej.
Od 14.00 dalsza trasa rajdu prowadziła ścieżkami i duktami Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Również na spacer po puszczy wyruszyła rekordowa liczba 180 osób. Piękna słoneczna pogoda była wymarzona na wędrówkę, po trzech godzinach, ponad 10 kilometrach grupa dotarła do Skierniewic – Rawka, skąd autokarami powróciła do Łowicza.
Każdy z uczestników rajdu otrzymał pamiątkowy znaczek PTTK oraz pocztówkę rajdową. Ponadto swoją pocztówkę przygotowało stowarzyszenie SH10PP, którego członkowie w pełnym ekwipunku przemierzyli trasę rajdu. Cieszy też liczny udział młodzieży z Gimnazjum nr 1, 2 i 4 w Łowiczu, która wzięła udział w rajdzie.

Tekst: ZK, zdjęcia: TC, ZK.