Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Ekonomicus”


Historia i działalność

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu zostało założone z inicjatywy młodzieży w roku szkolnym 2012/2013. Opiekunem koła, które przyjęło nazwę „Ekonomicus” jest pani Teresa Wojciechowska wspierana przez kol. Annę Słomską i kol. Wojciecha Królika. Członkowie koła reprezentują społeczność „Ekonomika” na imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Łowiczu, w szczególności na cyklicznych rajdach: Szlakiem Powstania Styczniowego, Powitanie Wiosny, W poszukiwaniu Kwiatu Paproci, Szlakiem 10 Pułku Piechoty, Szlakiem Żołnierzy Cichociemnych Armii Krajowej. Aby popularyzować turystykę wśród swoich koleżanek i kolegów, sami organizują wycieczki i wyjazdy szkolne.