Klub Turystyki Kajakowej „Tratwa”


Władze

Mariusz Wiśniewski – prezes
Tomasz Caban – zastępca prezesa
Agnieszka Kolka – skarbnik
Agnieszka Walczak – sekretarz
Agnieszka Korejwo – członek