Klub Turystyki Kajakowej „Tratwa”


Władze

Marta Mróz – prezes
Dagmara Dobosz – zastępca prezesa
Agnieszka Kolka – skarbnik
Robert Mróz – sekretarz
Łukasz Kołudzki – członek