Klub Turystyki Kajakowej „Tratwa”


Władze

Marta Mróz – prezes
Robert Kołudzki – wiceprezes
Robert Mróz – sekretarz
Katarzyna Kordecka – skarbnik
Łukasz Kołudzki – członek