Klub Turystyki Jeździeckiej „Gleba”


Historia i działalność

Klub Turystyki Jeździeckiej „Gleba” został powołany w 2014. Celem klubu jest propagowanie jeździectwa i umożliwianie wszystkim chętnym uczestnictwa we współzawodnictwie jeździeckim. Naszym założeniem jest propagowanie jeździectwa w jego wszelkich pozytywnych przejawach, jeździectwa, w którym koń jest pełnoprawnym partnerem człowieka, niezależnie od dyscypliny, oraz korzystanie z doświadczenia naszych kolegów sportowców uprawiających skoki, ujeżdżenie, WKKW, woltyżerkę, dyscypliny westernowe i łączenia tego z własnymi pomysłami.

Głównym postulatem członków klubu jest fair play – wobec konia i wobec siebie nawzajem. Pragniemy także poprzez jazdę konną propagować ideę równych szans, zwłaszcza mając na uwadze dzieciaki i młodzież z rodzin ubogich i zagrożonych patologią oraz osoby z problemami psychospołecznymi. Idea, która przyświeca naszym działaniom mówi, że jeździec rekreacyjny to nie jeździec “byle jaki”, tylko po prostu nie startujący w zawodach, czerpiący radość z jazdy konnej w otoczeniu walorów przyrodniczych i kulturowych.