Klub Turystyki Jeździeckiej „Gleba”


Władze

Marlena Koza – prezes
Mirosław Stańczyk – zastępca prezesa
Anna Słupska – sekretarz
Magdalena Wilk – skarbnik
Michał Wilk – członek