Klub Turystyki Kolarskiej „Szprycha”


Władze

Adam Szymański – prezes
Paweł Pięta– wiceprezes
Teresa Wojciechowska – sekretarz
Małgorzata Sikora– skarbnik
Wioletta Waracka – członek