Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu


Zarząd Oddziału PTTK w Łowiczu

Adam Szymański – prezes
Zdzisław Kryściak – zastępca prezesa do spraw organizacyjnych i turystycznych
Dorota Wiśniewska – zastępca prezesa do spraw młodzieży
Jagoda Lendzion – sekretarz
Agnieszka Walczak – skarbnik
Karol Dąbrowski – członek
Marek Trepa – członek

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Jacek Rybus – przewodniczący, Agnieszka Kolka, Andrzej Słomski – członkowie