Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Włóczykije”


Historia i działalność

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK w Szkole Podstawowej im. Józefa Ufy w Mastkach powstało w roku szkolnym 2017/2018. Jest najmłodszym wśród kół i klubów działających przy łowickim oddziale PTTK. Opiekunem koła, które przyjęło nazwę „Włóczykije” jest pani Dorota Wiśniewska. Jego działalność ma wsparcie Kadry Pedagogicznej, która na czele z Dyrekcją Szkoły chętnie uczestniczy w podejmowanych inicjatywach o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Członkowie koła biorą udział w imprezach organizowanych przez Oddział PTTK w Łowiczu, w szczególności w cyklicznych rajdach: Szlakiem Powstania Styczniowego, Powitanie Wiosny, W poszukiwaniu Kwiatu Paproci, Szlakiem 10 Pułku Piechoty, Szlakiem Żołnierzy Cichociemnych Armii Krajowej. Już na początku swojej działalności „Włóczykije” odnieśli sukcesy: w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” oraz na Centralnym Zlocie w wieloetapowym konkursie krajoznawczym.