XVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Ładna pogoda i bardzo duża frekwencja miała miejsce na tegorocznym rajdzie, którego głównym celem było uczczenie rocznicy bitwy jaką stoczył oddział powstańczy pod dowództwem Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w dniu 7 lutego 1863 r. Z Łowicza do Mogił przyjechało ponad 170 osób, w tym liczna grupa młodzieży ze szkół: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, Harcerze z Łowicza .
W każdym z trzech autokarów wiozących uczestników do miejscowości Mogiły, przewodnicy z łowickiego PTTK opowiadali o wydarzeniach historycznych jakie rozegrały się na terenie Puszczy Bolimowskiej i Bolimowa. Głównym organizatorem rajdu był łowicki PTTK a współorganizatorami : Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, OSP Nieborów. Pod pomnikiem powstańców w Mogiłach delegacje Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz łowickiego PTTK złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Następnie przewodnik opowiedział o przyczynach wybuchu powstania i przebiegu bitwy. W uroczystości pod pomnikiem wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Gminy w Bolimowie na czele ze Stanisławem Linartem – wójtem gminy. Po posileniu się grochówką przygotowaną przez gminę Bolimów uczestnicy wyruszyli na 12 km trasę rajdu. Wraz z uczestnikami trasę pokonywał dyrektor BPK Stanisław Pytliński. W połowie trasy w Budach Grabskich na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” organizatorzy przewidzieli odpoczynek przy ognisku. Można było upiec kiełbaskę i ponownie rozkoszować się smakiem wojskowej grochówki tym razem przygotowanej przez organizatora rajdu, a dowiezionej przez OSP Nieborów. W blasku ogniska odbył się konkurs z wiedzy przekazanej przez przewodników na rajdzie. Najlepsi otrzymali nagrody książkowe o tematyce historycznej oraz wydawnictwa dotyczące Puszczy Bolimowskiej dostarczone przez BPK. Nagrody otrzymali także: najstarszy uczestnik, najmłodszy uczestnik, najliczniejsza rodzina i najliczniejsza grupa zorganizowana. Następnie wszyscy wyruszyli na dalszą część trasy i o godzinie 16:00 dotarli do miejscowości Skierniewice – Rawka. Tu czekały autokary, które odwiozły uczestników do Łowicza. Kończąc opis wydarzeń, jakie miały miejsce w dniu 11 lutego chciałbym w imieniu łowickiego PTTK zaprosić wszystkich miłośników naszych imprez na kolejny rajd związany z powitaniem wiosny, który odbędzie się w sobotę 18.03.2017 r.

Tekst: ASz, zdjęcia: TW, ASz, ZK.