Poświęcenie repliki krzyża we wsi Świące

Podniosły charakter miała uroczystość poświęcenia krzyża we wsi Świące. W tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób. Największą niespodziankę sprawiła jednak obecność zaproszonego przez organizatorów biskupa Wojciecha Osiala, Biskupa Pomocniczego Diecezji Łowickiej, który wraz z proboszczem parafii Zduny poświęcił krzyż.

Pomysł ratowania starego, zniszczonego krzyża w tzw. starej wsi Świące zrodził się w środowisku PTTK już kilka lat wcześniej. Ponownie wrócono do tematu na początku bieżącego roku. Inicjatorem fundacji nowego krzyża był Marian Sianoszek z łowickiego PTTK, który postanowił wyrzeźbić replikę zniszczonego krzyża. Inicjatywę Mariana wsparło wiele osób ze środowiska PTTK i kilka przychylnych osób. Inicjatywa spotkała się również ze zrozumieniem mieszkańców wsi. Zaproszenia na uroczystość zostały skierowane do mieszkańców okolicznych wsi: Świące, Szczudłowa, Ostrowa, Otolic, Bochenia i Maurzyc.

Replika krzyża ustawiona została w miejscu poprzedniego, przypuszczalnie z połowy XIX w. Stary drewniany krzyż na granicy wsi Świące i Maurzyce nadszarpnął ząb czasu, był on w bardzo złym stanie i chylił się ku upadkowi, w każdej chwili groziła mu katastrofa. Stał w miejscu dawnej wsi Świące, która została przeniesiona w początkach 2 poł. XIX wieku kilkaset metrów na południe od tego miejsca (ok. 600 m). Ostatni mieszkańcy przeprowadzili się na nową wieś po 1890 r. Krzyż przy leśnej drodze pozostał. Nie jest znany dokładny czas jego powstania, przypuszczalnie mógł zostać ustawiony jeszcze w I poł. XIX wieku, przed przeniesieniem wsi Świące w nowe miejsce. Miał zostać postawiony na pamiątkę zakończenia panującej w okolicy zarazy. Przez ponad półtora wieku opiekowało się nim wiele osób, był zawsze bliski mieszkańcom wsi Świące m.in. Śniadałów, Gajdów, Chlebnych, Górajków, Rybusów. Samotnie stojący w lesie, wśród pól krzyż przypominał historię ich „małej Ojczyzny”.

8 lipca 2017 r. nowy Krzyż został ustawiony w miejscu, w którym stał poprzedni krucyfiks. Po uzyskaniu zezwolenia właściciela, potwierdzenia, że krzyż nie jest wpisany do rejestru zabytków, stary krzyż został zdemontowany 18 lipca br. i zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami przekazany Wojciechowi Brzozowskiemu – właścicielowi Muzeum Ludowego w Sromowie, został on włączony do muzealnej ekspozycji.