XIV Rajd „Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty”

W dniu 16.09.2017 roku odbył się XIV Rajd „Szlakiem Bojowym 10 Pułku Piechoty”, którego organizatorem był: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Urząd Gminy w Nieborowie. Głównym celem rajdu było uczczenie 78 rocznicy bitwy nad Bzurą ze szczególnym uwzględnieniem udziału w tej bitwie łowickiego pułku. Rajd odbył się w formie pieszej, rowerowej i kajakowej. Trasa rowerowa o długości ok. 30 km przebiegała przez miejscowości: Arkadia, Nieborów, Bednary, Kompina, Zabostów. Trasa piesza o długości ok. 10 km wiodła od Łowicza do Kompiny brzegiem rzeki Bzury, po której płynęli kajakarze. Przed rozpoczęciem rajdu, na cmentarzu katedralnym w Łowiczu delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie dowódcy 10 pp. Mariana Krudowskiego. W Nieborowie i Bednarach uczestnicy rajdu w formie rowerowej odwiedzili żołnierskie mogiły na których zapalili znicze, natomiast „Dziesiątacy” wypuszczali na wolność gołębie. Główne uroczystości odbyły się na cmentarzu wojennym w Kompinie, gdzie spoczywa najwięcej żołnierzy „dziesiątki”. Tu pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze, a następnie przewodnik przypomniał historię 10 pp. w czasie działań nad Bzurą. Po części oficjalnej odbyło się ognisko z kiełbaskami i wojskową grochówką oraz konkursy sprawnościowe z nagrodami. Wręczono również nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika, oraz dla najliczniejszej grupy zorganizowanej. Wszyscy otrzymali okolicznościowy znaczek.