Witamy nowych przewodników

W szeregi Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej przy łowickim oddziale PTTK wstąpiło 13 nowych przewodników. Od lutego 2017 uczęszczali na kurs, który zakończył się dwoma egzaminami. 8 grudnia odbyła się część teoretyczna złożona z testu oraz odpowiedzi na wylosowane trzy pytania, natomiast 10 grudnia miała miejsce część praktyczna. Egzaminy te przeprowadzała komisja zewnętrzna. Kursanci uzyskali kwalifikacje przewodnika turystycznego na powiaty: łowicki, łęczycki, kutnowski, sochaczewski, skierniewicki. Kurs ten odbył się dzięki dużemu zaangażowaniu łowickich przewodników: Jagody Lendzion, Agnieszki Walczak, Doroty Wiśniewskiej oraz prezesa Koła Przewodników – Zdzisława Kryściaka.