“Na Szlakach Niepodległości” – odnowili pomnik w Lasku Miejskim

W łowickim Lasku Miejskim znajduje się mogiła trzech działaczy PPS-Frakcja Rewolucyjna. W stycznia 1907 r. dwie piątki bojowników z Dobrzelina dokonały napadu na urzędnika carskiego na dzisiejszej ulicy 3 Maja w Łowiczu i zarekwirowały na cele partyjne 1 567 rubli. Trzech niespełna 20-letnich uczestników akcji: Józef Antczak, Adam Merc i Stefan Porosiński zostało aresztowanych i skazanych. Wyrok wykonano na terenie nowo założonego wówczas Lasu Miejskiego.
Płyta pomnika z pamiątkowym napisem w ostatnim czasie uległa zamszeniu i zagrzybieniu, litery napisu przypominającego o śmierci trójki młodych działaczy PPS-FR zarosły mchem. Również postument pod tablicą pomalowany na biało wapnem uległ zawilgoceniu, dużymi płatami uległ odkruszeniu i odpadnięciu.
Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły członkom PTTK w Łowiczu dokonać odnowienia wspomnianego pomnika, inicjatorem był Marian Sianoszek. Organizatorzy uzyskali zgodę na wykonanie prac od burmistrza miasta, który poparł inicjatywę społeczną. Oczyszczono płytę piaskowcową z zamszenia i zabrudzeń, zaimpregnowano piaskowiec, pokryto specjalnym impregnatem hydrofobowym. Betonowy postument pomnika po oczyszczeniu z zagrzybień, odprysków, starych warstw farby i wapna został pomalowany ponownie specjalną farbą elewacyjną.
Posprzątane zostało również otoczenie pomnika. Planowane jest postawienie obok pomnika tabliczki objaśniającej historię miejsca oraz tabliczki kierunkowej do pomnika przy leśnej drodze. Inicjatorem tej społecznej akcji był Marian Sianoszek, w pracach wzięli udział: Aneta Kryściak, Kinga Kryściak, Zdzisław Kryściak, Joanna Sałata.

Tekst: z fb ZK, zdjęcia: ZK, KK, JS.