110-lecie PTK – PTTK Oddział w Łowiczu

Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łowiczu został powołany w 1908 roku jako piąty w granicach dawnej Polski. PTK powstało, za zgodą władz zaborczych, z inicjatywy znanego krajoznawcy Aleksandra Janowskiego i miejscowych działaczy społecznych. Pierwszym prezesem był Karol Rybacki. Od 1953 roku funkcjonuje jako oddział PTTK. Jest on jednym z najstarszych w kraju.
21 kwietnia 2018 roku łowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego obchodził 110-lecie swojego istnienia. Uroczystości odbyły się w Sali Barokowej łowickiego Muzeum. Przed uroczystą sesją o tematyce historyczno-krajoznawczej, delegacja złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą działaczy PTK-PTTK znajdującą się na budynku siedziby na Starym Rynku 3. Sesję jubileuszową rozpoczął prezes PTTK w Łowiczu – Adam Szymański przedstawiając historię łowickiego oddziału, wspartą prezentacją multimedialną. Następnie dyrektor muzeum w Łowiczu pani Marzena Kozanecka-Zwierz przybliżyła historię fresków Michała Anioła Palloniego w muzealnej kaplicy. Przewodnik łowickiego PTTK – dr Katarzyna Piotrkiewicz zapoznała zebranych z życiem i działalnością żołnierza, lekarza i społecznika łowickiego jakim był Stanisław Rotstad. Wykład ten odbył się w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Łowiczu.
Podczas Jubileuszu zaprezentowana została wystawa „110 lat Krajoznawstwa Polskiego” pozyskana z Centralnej Biblioteki PTTK, która została uzupełniona o trzy plansze z historią i działalnością łowickiego oddziału. Po wystawie oprowadzała kol. Agnieszka Walczak.
Jubileusz był również okazją dla wręczenia wyróżnień, odznaczeń i dyplomów. Zarząd Główny PTTK uhonorował Złotą Honorową Odznaką: Zdzisława Kryściaka – prezesa Koła Przewodników oraz Jacka Rybusa. Odznaki „Za pracę wśród młodzieży” otrzymały: w stopniu złotym – Grażyna Dubiel i w stopniu brązowym – Agnieszka Walczak i Dorota Wiśniewska. Dyplomem Zarządu Głównego PTTK wyróżnieni zostali: Marlena Koza i Andrzej Słomski. Medal PTTK „Za pomoc i współpracę” otrzymali: Jacek Rutkowski – założyciel Muzeum Guzików w Łowiczu oraz Warsztat Garncarski Rodziny Konopczyńskich z Bolimowa. Odznakę „50 lat w PTTK” wręczono kol. Krzysztofowi Wiśniewskiemu, natomiast „25 lat w PTTK” dostali: Marta Moskwa, Anna Moskwa-Fortuna, Alicja Moskwa-Kelesz. Wszystkie te wymienione wyróżnienia wręczał przedstawiciel Zarządu Głównego PTTK w osobie sekretarza generalnego pana Pawła Mordala. Natomiast prezes Adam Szymański wręczył: Agnieszce Kolce, Elżbiecie Foks, Tomaszowi Cabanowi i Mariuszowi Wiśniewskiemu Dyplom Oddziału PTTK w Łowiczu. Wręczono również podziękowania dla instytucji i osób wspierających działalność łowickiego oddziału.
Na zakończenie uroczystości, kol. Zdzisław Kryściak przedstawił publikację „Księżackim Szlakiem. Działalność PTTK Oddział w Łowiczu w latach 2013-2017”, którą otrzymał każdy z uczestników Jubileuszu.
Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń i gratulacji od władz samorządowych, instytucji, osób prywatnych. Jubileusz zakończył spacer z przewodnikiem po Łowiczu, oraz odwiedzenie mogił zasłużonych członków PTK-PTTK.

Tekst: TW, zdjęcia: KK, JS, TW.