“Na Szlakach Niepodległości” – odnowili grób powstańca styczniowego

Tadeusz Szulc mając lat 23 uczestniczył w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku. Po zakończeniu zrywu powstańczego był telegrafistą. W czasie I wojny światowej oskarżony przez Moskali o dawanie znaków Niemcom, został rozstrzelany. Pochowany jest na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.

Po uzyskaniu zgody od administratora cmentarza na przeprowadzenie prac, członkowie łowickiego oddziału PTTK rozpoczęli w sobotę 19.05.2018 r., oczyszczanie grobu powstańca styczniowego. Dalsze prace przy mogile i otoczeniu przeprowadzono w poniedziałek 21.05.2018 r. Inicjatorem tej społecznej akcji był kol. Zdzisław Kryściak, a w pracach wzięli udział: Marian Sianoszek, Joanna Sałata, Aneta Kryściak i Karol Dąbrowski.
Przypomnijmy, iż jest to już druga mogiła odnowiona przez naszych społeczników. Wcześniej, 7 kwietnia oczyszczono grób trzech działaczy PPS-Frakcja Rewolucyjna znajdujący się w Lasku Miejskim.

Tekst: TW, zdjęcia: ZK, JS.