Wręczono odznaczenia państwowe

2018 to rok jubileuszowy w łowickim oddziale PTTK. Za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Złoty Krzyż Zasługi Adamowi Szymańskiemu – prezesowi PTTK Oddział w Łowiczu, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony Zdzisław Kryściak – prezes Koła Przewodników im. Anieli Chmielińskiej. Ponadto Minister Sportu i Turystyki wyróżnił odznakami honorowymi „Za zasługi dla turystyki”: Karola Dąbrowskiego, Mariana Sianoszka, Marka Trepę i Teresę Wojciechowską.

14 czerwca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w imieniu Prezydenta RP oraz Ministra Sportu i Turystyki odznaczenia wręczył wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Obecna na uroczystości Telewizja Polska przeprowadziła wywiad z prezesem Adamem Szymańskim, który podkreślił, jak ważną rolę w środowisku lokalnym odgrywa krajoznawczo-historyczna działalność PTTK. W imieniu wszystkich odznaczonych podziękowania złożył kol. Zdzisław Kryściak. Łowiczanie, ubrani w czerwone polary z logo PTTK i herbem miasta, wyróżniali się wśród przybyłych na uroczystość.

Od członków łowickiego oddziału wicewojewoda otrzymał wydaną z okazji jubileuszu 110-lecia PTK-PTTK publikację: „Księżackim Szlakiem. Działalność PTTK Oddział w Łowiczu w latach 2013-1017”.

Gratulujemy!

 

       TVP3 Łódź (od00.01.06)                                   Łódzki Urząd Wojewódzki