Byliśmy na 67. Centralnym Zlocie Turystów Kolarzy PTTK i XIV Tygodniu UECT

W województwie świętokrzyskim, w pierwszej połowie lipca w dniach 07-14.07.2018 r., odbył XIV Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej UECT oraz 67 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK. W tym wielkim święcie roweru uczestniczyło ok. 850 uczestników z 11 krajów, a ponad połowę stanowili goście z zagranicy. Wybrała się tam również sześcioosobowa ekipa KTK „Szprycha” z łowickiego PTTK. Głównym organizatorem było Koło Grodzkie PTTK w Staszowie oraz Staszowski Klub Rowerowy PTTK im. A. Bienia. Baza zlotu miała siedzibę na terenie pałacu w Kurozwękach. Na każdy dzień rajdu przygotowano trzy trasy rowerowe o różnej długości oraz zróżnicowanej nawierzchni. Przemierzając urozmaicone trasy, cykliści poznali uroki pięknych tamtejszych krajobrazów oraz mogli podziwiać zabytki historyczne. Dokładne opisy zawarto w przewodniku „Rowerowe Świętokrzyskie”, który otrzymał każdy uczestnik imprezy. Dużą radość francuskim kolegom cyklistom sprawiła nasza ekipa, rozdając im ulotki o Łowiczu w ich języku, przekazane przez Urząd Miejski.

Dziękujemy koleżankom i kolegom ze Staszowa za atrakcje i mile spędzony czas podczas tej międzynarodowej imprezy.

Europejski Związek Turystyki Rowerowej (UECT) jest zrzeszeniem niedochodowym i powstał w 2002 we Francji. Głównym celem UECT jest organizacja, rozwój i promocja turystyki rowerowej, we wszelkich jej formach na terenie Europy.
Obecnie UECT to otwarta platforma zachęcająca do spotkań, wymiany doświadczeń a jednocześnie owocnej współpracy między federacjami i stowarzyszeniami uprawiającymi turystykę rowerową w Europie.
Rozwijając turystykę indywidualną i zbiorową, UECT wspólnie ze swoimi partnerami, współdziała na rzecz ochrony pejzażu, obiektów turystycznych, natury i środowiska. UECT przyczynia się do ochrony europejskiej spuścizny kulturowej i poszanowania społeczeństw zamieszkujących Europę.
Pośród imprez proponowanych przez UECT, największą popularnością cieszy się, bez wątpienia, Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej połączony z Zajęciami dla Młodych Turystów Rowerowych. Obie te imprezy odbywają się co roku w innym kraju europejskim i pozwalają uczestnikom na poznanie na rowerze danego regionu (www.uect.org).

Tekst: T.Wojciechowska, zdjęcia: T.Wojciechowska, R.Zabost, A.Szymański.