PTTK na obchodach 100-lecia śmierci Władysława Tarczyńskiego

6 października 2018 r. przypada 100. rocznica śmierci Władysława Tarczyńskiego, społecznika, kolekcjonera, literata, założyciela Muzeum Starożytności w Łowiczu. Zgromadzona przez niego  kolekcja “starożytności” stanowi do dziś trzon łowickiego muzeum.

Uroczystości, których inicjatorem było Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, odbyły się na cmentarzu Emaus, przy grobie Władysława Tarczyńskiego. Marek Wojtylak przedstawił postać założyciela muzeum, jego życie rodzinne, społeczne, zasługi da miasta oraz twórczość pisarską. Następnie delegacje m.in. ŁTPN, PTTK, władz miasta oraz muzeum w Łowiczu złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Na zakończenie odczytana została krótka modlitwa zawarta w jednej z publikacji Tarczyńskiego.

Ponadto przypominając zasługi Tarczyńskiego dla Łowicza, Zdzisław Kryściak z łowickiego PTTK w kilku zdaniach przedstawił publikację z 1899 roku “Łowicz. Pamiątki historyczne z dodaniem innych szczegółów”, której reprint został wydany przez drukarnię Łowiczanka Agnieszki Krajewskiej.

Tekst i zdjęcia: Koło Przewodników