Ossuarium Wielkiej Wojny w Joachimowie Mogiłach

W dniu 01.12.2018 r. w lesie w Joachimowie Mogiłach członkowie łowickiego oddziału PTTK uczestniczyli w niezwykłej uroczystości pochówku szczątków żołnierzy armii niemieckiej i armii rosyjskiej, poległych w okresie I Wojny Światowej w rejonie rzeki Rawki. Na kamieniu, który wskazuje miejsce utworzenia Ossuarium Wielkiej Wojny umieszczono napis: „Tu spoczywają żołnierze Armii Niemieckiej i Armii Rosyjskiej polegli w Pierwszej Wojnie Światowej 1914-1918. Uszanujmy to miejsce pamiętając o Polakach wcielonych do armii państw zaborczych poległych w bitwie nad rzeką Rawką 1914-1915”. Modlitwę ekumeniczną za dusze żołnierzy odmówili wspólnie duchowni: katolicki, ewangelicki i prawosławny. Pochowano szczątki żołnierzy, które wykopano podczas prac archeologicznych w ramach projektu “Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie 2014-2018”.

Tekst: TW, zdjęcia: TW.