Wigilia PTTK Oddział w Łowiczu ‘2018

14 grudnia 2018 r. w restauracji „Polonia w Zaciszu” odbyła się coroczna Wigilia Oddziału PTTK w Łowiczu. W sumie w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym wzięło udział ponad 60 osób.

Wśród uczestników byli również nasi goście, z którymi współpracuje Oddział PTTK, obecni byli wicestarosta Piotr Malczyk, burmistrz Krzysztof Jan Kaliński, dyrektorzy instytucji kulturalnych w mieście i regionie: Renata Frączek dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, Marzena Kozanecka-Zwierz dyrektor Muzeum w Łowiczu, Monika Antczak kurator Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Wojciech Brzozowski z Muzeum w Sromowie, Dorota i Paweł Aftewiczowie z Warsztatu Garncarskiego Rodziny Konopczyńskich w Bolimowie, Maciej Malangiewicz dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury oraz Piotr Płuszka ze Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty. Krótką modlitwę i pobłogosławienia opłatków dokonał ks. prał. Robert Kwatek, proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu.

Uroczystość prowadził prezes oddziału Adam Szymański, który życzył udanego turystycznie i pełnego wrażeń krajoznawczych nowego roku. Rok 2018 upłynął w PTTK pod dwoma ważnymi rocznicami 110-lecia Oddziału PTK-PTTK i 100-lecia odzyskana niepodległości. Odczytał również list skierowany do uczestników uroczystości od biskupa Wojciecha Osiala. Podziękowania za współpracę z PTTK złożył proboszcz katedralny, który podkreślił rolę przewodników PTTK w poznawaniu historii Łowicza i katedry łowickiej. Dziękując za dotychczasową współpracę wicestarosta deklarował wspieranie działań w propagowaniu różnych form turystyki na terenie powiatu. Burmistrz podkreślił zaangażowanie środowiska PTTK w 2018 r., które bardzo aktywnie włączyło się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, w łowickim oddziale zorganizowano i współorganizowano ponad 40 wydarzeń. Podkreślił też aktywność PTTK w działalności wydawniczej na rzecz regionu, w minionym roku ukazało się 6 pozycji książkowych.

Wszyscy uczestnicy wigilii przełamali się opłatkiem i składali sobie serdeczne życzenia. Spożywano wigilijne potrawy, snuto plany na przeszłość. Podczas spotkania był też czas na wspomnienia minionego roku, w czym pomagała specjalnie przygotowana prezentacja zdjęć z wydarzeń w 2018 r., rajdów pieszych i rowerowych, spływów, spacerów patriotycznych i wędrówek z przewodnikami, wykładów, promocji książek, wywiadów i audycji radiowych. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie uczestników wigilijnego spotkania. To był bardzo pracowity i owocny rok łowickiego oddziału PTTK.

tekst ZK. zdj. T. Caban, A. Kryściak, T. Wojciechowska