Zapraszamy na XIX Rajd “Szlakiem Powstania Styczniowego”

PTTK Oddział w Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii oraz zimowych spacerów do udziału w rajdzie, który odbędzie się w sobotę 2 lutego 2019 roku. Głównym celem rajdu jest uczczenie 156. rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi w dniu 07.02.1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej. Poza tym chcemy pokazać uczestnikom piękno Puszczy Bolimowskiej w zimowej szacie. Rajd rozpocznie się przy pomniku powstańców w miejscowości Mogiły, a zakończenie przewidziano w miejscowości Skierniewice Rawka. W programie przewidziano: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych powstańców, mszę świętą w intencji poległych powstańców, inscenizację historyczną nawiązującą do wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie Puszczy Bolimowskiej w czasie Powstania Styczniowego. Po tych wydarzeniach będzie wydawana wojskowa grochówka przygotowana przez gminę Bolimów. Około godziny 12 uczestnicy wyruszą na trasę rajdu liczącą 12 km. W połowie trasy, na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich przewidziany jest dłuższy odpoczynek, podczas którego będzie można posilić się upieczoną nad ogniskiem kiełbaską oraz wziąć udział w konkursie historycznym z wiedzy przekazanej przez przewodników. Najlepsi w konkursie otrzymają nagrody. Przewidziana jest również nagroda dla najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz dla najliczniejszej rodziny i grupy zorganizowanej. Wszyscy uczestnicy otrzymają znaczek rajdowy. Organizatorem rajdu jest: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Gminy w Bolimowie, Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie. Wpisowe za uczestnictwo w rajdzie wynosi 5 zł dla członków PTTK i dzieci pod opieką rodziców, a dla pozostałych 10 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 29.01.2019 r. w biurze PTTK lub na konto: 49124033471111000028649285 z dopiskiem opłata za rajd. Biuro jest czynne we wtorek godz. 16.00-18.00 i piątek godz. 15.00-17.00. Ilość miejsc jest ograniczona i o uczestnictwie decyduje kolejność wpłaty wpisowego. Zbiórka uczestników na Starym Rynku w Łowiczu o godzinie 9:00. Organizator zapewnia transport tylko dla uczestników, którzy zdecydują się na pokonanie całej trasy rajdu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w dostępnym na stronie regulaminie rajdu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rajdzie.

REGULAMIN  RAJDU           PLAKAT  RAJDU           ZNACZEK  RAJDOWY