Rajd “Powitanie wiosny” przy wiosennej pogodzie

Słoneczna, wiosenna pogoda towarzyszyła uczestnikom rajdu „Powitanie wiosny”, który odbył się w sobotę 23.03.2019 r. Miał formę pieszą i rowerową, a zgromadził 212 osób. Tuż po godz. 12.00 na Starym Rynku w Łowiczu, pojawiło się wiele pięknie wykonanych z materiałów ekologicznych kukieł. Komisja w składzie: Jan Krzysztof Kaliński – burmistrz Łowicza i Marzena Kozanecka-Zwierz – dyrektor łowickiego muzeum, ogłosiła wyniki konkursów. Marzannę Roku 2019 wykonała rodzina Państwa Kołudzkich, tytułem I wice udekorowano marzannę Agnieszki Kolki, natomiast II wice została marzanna Dominiki Golan. Jury przyznało tytuł Małej Miss Wiosny marzannie przygotowanej przez Dorotkę Owadzień, zaś Mały Mister Wiosny powędrował do Miłosza Kaczmarka. Tytuł Miss Wiosny trafił do udekorowanej w motywy wiosenne pani Marianny Politowicz, zaś Misterem Wiosny został pan Bogdan Jankowski.

Na trasę pieszą liczącą ok. 12 km i biegnącą wzdłuż Bzury oraz Bobrówki i Otolanki wyruszyło 157 osób, a na 35 km trasę rowerową pojechało 55-ciu cyklistów. Grupy spotkały się w Otolicach, gdzie miała miejsce ceremonia palenia i topienia Marzanny – symbolu odchodzącej zimy. Następnie grupa piesza udała się w dalszą wędrówkę w kierunku Bochenia poprzez Otolice i Ostrów, a grupa rowerowa na trasę prowadzącą przez Szczudłów, Świące, Strugienice, Wierznowice, Urzecze, Mystkowice do Bochenia. Ognisko kończące rajd zapłonęło w gospodarstwie Marleny i Janusza Kozów.

Wśród uczestników oprócz mieszkańców Łowicza i okolic byli goście ze Skierniewic, Kutna, Łodzi, Warszawy i Żyrardowa. Liczną grupę stanowiła młodzież ze: Szkoły Podstawowej z Domaniewic, Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach, Szkoły Podstawowej w Mastkach, Szkolnego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu.

Organizatorem imprezy był: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Tekst: TW, zdjęcia: Leszek Łysio, TW.