110-lecie łódzkiej turystyki

Z okazji Jubileuszu 110-lecia działalności Oddziału Łódzkiego PTK-PTTK im. Jana Czeraszkiewicza życzenia dalszych sukcesów w turystyce i krajoznawstwie składa PTTK Oddział w Łowiczu. Łódź 13 kwietnia 2019 r.