VI Łowicki Rajd Nocny przeszedł do historii

W nocy z 14/15 czerwca Oddział PTTK w Łowiczu po raz szósty zorganizował rajd nocny. Rajd ten ma nietypowa formę, odbywa się w formie rywalizacji drużynowej. Każda z ekip odpowiednio wcześniej zgłoszonych i liczących od 3 do 10 osób ma przydzieloną trasę.

Drużyny startowały co 20 minut na pięć określonych tras, początkowo po mieście wędrując szlakiem kościołów, tablic pomników, garffiti i postaci. Rajd jest okazją do poznania miasta, gdyż trzeba dotrzeć do określonych na planie punktów i zrobić zdjęcie obiektu lub uzupełnić hasło o informacje, które można wyczytać na tablicach umieszczonych na najważniejszych zabytkach Łowicza. Przejść szlak i wykonać zadania należało w określonym czasie, gdyż za niedotarcie na punkty kontrolne o czasie i niezrealizowanie zadań naliczane były punkty karne.

Następnie po wędrówce po Łowiczu, grupy wyruszyły poza miasto, na dalszą część rywalizacji wioskami Gminy Łowicz. Tu na kolejnych dwóch puntach kontrolnych należało udokumentować realizację kolejnych zadań oraz odpowiedzieć w sumie na cztery pytania dotyczące wiedzy krajoznawczej, przyrodniczej, rajdu i terenu Gminy Łowicz. W sumie trasy rajdu liczyły ok.14,5-15,5 km.

Wędrówka zakończyła się wspólnym ogniskiem w Domu Ludowym w Wygodzie, wręczeniem nagród dla najlepszej drużyny, najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz szkół biorących udział w rajdzie a także losowaniem kilkudziesięciu nagród wśród pozostałych uczestników. W rajdzie zwyciężyła drużyna “Frost Team Chłopacy”, najmłodszym uczestnikiem był Szymon Kołudzki, a najstarszym Janusz Bobras.
W rajdzie uczestniczyli obok mieszkańców Łowicza i okolicznych wiosek m.in. Jastrzębi, Małszyc, Wygody, również mieszkańcy Łodzi, Sochaczewa, Głowna, Bratoszewic, Bolimowa, Domaniewic, Mastek, Bobrownik, Bednar. W sumie wystartowało 162 uczestników.

Tak bogata oferta rajdu była możliwa przy wsparciu kilku instytucji: Urzędu Miasta Łowicz, dzięki któremu rajd był realizowany w ramach zadania publicznego i dofinansowany z budżetu Gminy Miasta Łowicz; Gminie Łowicz, która sponsorowała nagrody dla szkół biorących udział w rajdzie; Restauracji “Powroty”, która zafundowała kupon na poczęstunek dla zwycięskiej drużyny; Sołectwu Wygoda i Sławomirowi Miazkowi, zapewniającemu zaplecze na organizację ogniska, poczęstunku i rozstrzygnięcia imprezy oraz Janowi Rucińskiemu.

Nad bezpieczeństwem “rajdowiczów”, weryfikacją punktów, organizacją i koordynacją całości rajdu czuwali: Celina Cieszyńska, Jagoda Lendzion, Aneta Kryściak, Kinga Kryściak, Agnieszka Walczak, Joanna Sałata, Katarzyna Zabost, Adam Szymański, Michał, Zalewski, Wojciech Czapnik, Tomasz Caban, Rafał Zabost, Jacek Rybus, Dariusz Milczarek, Marian Sianoszek i Zdzisław Kryściak.

Tekst ZK, zdjęcia: Kinga Kryściak, Tomasz Caban