“Szlakiem Władysława Grabskiego” – pojechaliśmy do Borowa

7 lipca 1874 r. w miejscowości Borów urodził się Władysław Grabski – dwukrotny premier II Rzeczypospolitej, Ojciec Polskiej Złotówki, który w 1924 r. przeprowadził reformę walutową.

Aby uczcić 145. rocznicę urodzin tego wielkiego polityka, a wcześniej dobrego gospodarza ziemskiego i społecznika, Oddział PTTK w Łowiczu i KTK „Szprycha” zorganizowali rajd rowerowy. Początek imprezy miał miejsce przy pomniku na ul. Kaliskiej, przed budynkiem „Ekonomika” – szkoły, której Grabski jest patronem. Po złożeniu kwiatów, komandor rajdu opowiedziała o wędrówce pomnika premiera od Starego Rynku w Łowiczu, gdzie ustawiony był w 1994 r., poprzez pasaż Władysława Grabskiego (przy dawnym banku) do obecnego miejsca, w którym stoi od 2011 r.

Przypomniano również, że dokładnie 883. lata temu, po raz pierwszy w bulli Innocentego II z 7 lipca 1136 r. ukazała się pierwsza wzmianka o Łowiczu.

Ok. 9.30 na trasę wyruszyło 40 cyklistów. Po drodze, w miejscowości Sobota, gdzie urodził się Artur Zawisza Czarny – bojownik o niepodległość, przewodnik opowiedział o historii miejsca i zabytkowego gotyckiego kościoła. Po pokonaniu pod wiatr ok. 30 km, uczestnicy rajdu zajechali przed dwór w Borowie, gdzie zostali powitani przez gospodarza terenu pana Zbigniewa Nygę – prezesa Gospodarstwa Rolno-Rybackiego w Borowie oraz panią Ewę Bury – dyrektor ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, przewodnik przybliżył zgromadzonym postać premiera. O dworze i powojennych jego losach, aż do chwili obecnej opowiedział pan Zbigniew Nyga.

Organizatorzy rajdu zaprosili uczestników na poczęstunek. Nabytą wiedzę o premierze, chętne osoby mogły sprawdzić w konkursie, który najlepiej napisali: Jan Cipiński, Anna Witerek i Elżbieta Foks. Najmłodszym uczestnikiem rajdu został Szymon Kołudzki, który wraz z bratem i rodzicami okazali się najliczniejszą grupą. Nagrodę otrzymał wielokrotny uczestnik rajdów – Eligiusz Pietrucha.

Droga powrotna ok. 35 km okazała się przyjemniejsza, ponieważ pomagał jechać z tyłu wiejący wiatr.

Komandorzy rajdu: Teresa Wojciechowska i Anna Słomska dziękują wszystkim za uczestnictwo, a koleżankom i kolegom z łowickiego PTTK za pomoc w organizacji imprezy, a w szczególności Joannie Sałacie, Wojciechowi Czapnikowi, Adamowi Szymańskiemu i Zdzisławowi Kryściakowi.

Rajd odbył się w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Łowicz.

Tekst: TW, zdjęcia ASz.