Tytuł Honorowego Przewodnika dla Marzeny Kozaneckiej-Zwierz

Marzena Kozanecka-Zwierz, dotychczasowa długoletnia Dyrektor Muzeum w Łowiczu, w dniu 24 lipca br. została wyróżniona godnością Przewodnika Honorowego Koła im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu. Wyróżnienie to otrzymała za wszechstronną współpracę z łowickimi przewodnikami. Uroczystość dzięki uprzejmości Burmistrza Krzysztofa Jana Kalińskiego odbyła się w scenerii Sali Radzieckiej łowickiego ratusza.

Przypomnijmy, że Marzena Kozanecka-Zwierz zawsze przychylnie podchodziła do wielu inicjatyw koła i łowickiego PTTK, m.in. działań w ramach Nocy Muzeów, Roku Karola Rybackiego, inicjatyw na rzecz patronki Koła i zarazem patronki działu etnograficznego – Anieli Chmielińskiej. Wspierała też działania PTTK na rzecz ratowania zabytków m.in. krzyża w Sierżnikach, który obecnie jest eksponowany w Skansenie w Maurzycach, czy corocznie podczas kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy. Przewodnicy byli też częstymi gośćmi podczas sesji naukowych, wydarzeń i wystaw organizowanych przez łowickie muzeum. Wcześniej w 2018 roku za działania na rzecz PTTK została uhonorowana medalem PTTK „Za Pomoc i Współpracę”.

Była też wykładowczynią historii sztuki podczas dwóch kursów przewodnickich oraz realizowała zajęcia w terenie. Wspierała koło szkoleniami i wykładami o nowych eksponatach, wystawach i ekspozycjach. Łowiccy przewodnicy zawsze mogli liczyć na jej przychylność i pomoc.

W podziękowaniu na koniec „dyrektorowania” w łowickim Muzeum otrzymała „blachę” Koła i dyplom, ponadto pamiątkową wycinankę z życzeniami i podpisami wszystkich przewodników, również tych, którzy z uwagi na okres urlopowy nie mogli uczestniczyć w uroczystości, a duchem byli na niej obecni.

Dodajmy, że wcześniej 15 lipca br. członkowie zarządu łowickiego oddziału PTTK wręczyli oficjalne podziękowanie dla Dyrektor Muzeum za współpracę ze środowiskiem turystyczno-krajoznawczym w Łowiczu.