Uczciliśmy pamięć Powstańców Warszawskich

1 sierpnia, w godzinę „W”, na cmentarzu katedralnym w Łowiczu, rozpoczęły się lokalne uroczystości z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dokładnie o 17.00 rozległo się wycie syren i rozdzwoniły się dzwony kościelne. Oddano hołd bohaterom, którzy w stolicy przez 63 dni prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, aby Polska była wolna od niemieckiej okupacji i sowieckiej dominacji.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego, burmistrz Krzysztof Jan Kaliński odczytał wspomnienia powstańców, a modlitwę poprowadził ks. Robert Kwatek – proboszcz parafii katedralnej. Swoimi przeżyciami z okresu okupacji podzieliła się Maria Nierobisz, której ojciec był powstańcem warszawskim. Na zakończenie uroczystości odbyło się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym harcerki i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej.

Tekst: TW, zdjęcia: TW, M. Mróz, J. Rybus