Rajd “Szlakiem 10 Pułku Piechoty” w 80. rocznicę bitwy nad Bzurą

Pomaszerowaliśmy, pojechaliśmy rowerami, popłynęliśmy kajakami do Kompiny, aby w 80. rocznicę bitwy nad Bzurą oddać hołd żołnierzom walczącym o wolność Ojczyzny.

Pierwsi wypłynęli kajakarze, natomiast o godz. 10.00 pozostałe grupy rajdowe wyruszyły na swoje trasy, żegnani przez burmistrza miasta Łowicza – Krzysztofa Jana Kalińskiego. Trasa piesza wiodła brzegiem Bzury. Cykliści udali się na cmentarz katedralny, aby oddać hołd dowódcy 10 Pułku Piechoty – Marianowi Krudowskiemu. Po drodze odwiedzili i zapalili znicze na cmentarzu wojskowym przy ulicy Listopadowej w Łowiczu, mogile zbiorowej w Nowym Dębsku, gdzie był pierwotnie pochowany dowódca 3 Batalionu 10 Pułku Piechoty – Zygmunt Roszkowski, kwaterze żołnierskiej na cmentarzu parafialnym w Kozłowie Szlacheckim.

Główne uroczystości miały miejsce na cmentarzu wojennym w Kompinie, gdzie spoczywa najwięcej żołnierzy 10 Pułku Piechoty. Wydarzenia września 1939 r. przypomniał komandor rajdu Adam Szymański. Zgromadzeni wysłuchali pieśni patriotycznej w wykonaniu wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi przy akompaniamencie akordeonisty nauczyciela tej placówki.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wojskową grochówkę z kuchni polowej oraz na kiełbaskę z ogniska. Chętni wzięli udział w konkurencjach sprawnościowych i teście historycznym.

Głównym organizatorem rajdu był PTTK Oddział w Łowiczu przy współudziale Urzędu Miasta Łowicza i Gminy Nieborów. Organizatorzy dziękują gospodarzom terenu za pomoc w organizacji rajdu, okolicznym mieszkańcom za pyszne owoce z sadów, a wszystkim za tak liczne uczestnictwo. Wśród 200 osób przeważała młodzież szkolna reprezentująca: Szkołę Podstawową Nr 1 w Łowiczu, Szkołę Podstawową w Mastkach, Szkołę Podstawową w Bratoszewicach, II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Łowiczu, Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi. Kierownictwo rajdu składa podziękowania dla koleżanek i kolegów zaangażowanych w organizację imprezy.

Rajd odbył się w ramach zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Gminy Miasta Łowicz

Tekst: TW, zdjęcia: TW, ASz, Paweł Pięta