19.771,15 zł i 7 Euro na renowację zabytkowych grobów łowickich cmentarzy

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łowiczu, zorganizowało kolejną „Kwestę na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy”. Jubileuszowa 10. kwesta przeprowadzona została w dniach 1–3 listopada 2019 r. na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr. 2019/4754/OR, na cmentarzach: katedralnym, ewangelicko-augsburskim, Świętego Ducha EMAUS i Chrystusa Dobrego Pasterza. Podczas kwesty udało się uzbierać 19.771,15 zł i 7 Euro. To rekordowa kwota, jaką udało się dotychczas uzbierać!
– Bardzo nas cieszy ten wynik bo potwierdza on zaufanie, jakim co roku, obdarzają nas ofiarodawcy. Widać też, że kwesta na stałe wpisała się już w krajobraz kulturalny naszego miasta. Wiele osób, na długo przed organizacją zbiórki, zgłasza się do nas, chcąc z nami kwestować i nas wesprzeć. Dziękujemy za to wsparcie i zaufanie. Pieniądze staramy się zawsze wydatkować racjonalnie i zgodnie z celem zbiórki – mówi Jacek Rybus, koordynator kwesty z ramienia PTTK Oddział w Łowiczu.

Pieniądze przy ośmiu bramach cmentarzy zbierało 170 kwestarzy. Wśród nich byli m.in. burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, zastępca Bogusław Bończak, przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu Henryk Zasępa oraz radni miejscy Zofia Wielemborek, Krzysztof Olko, Krzysztof Igielski, Robert Wójcik, Michał Terenowicz, Łukasz Jażdżyk oraz Paweł Pięta, który kwestował z całą rodziną, żoną Katarzyną i dziećmi Stefcią i Stasiem.

Jak co roku kwestował również Krystian Cipiński, obecny radny powiatowy i naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości łowickiego ratusza, Marzena Kozanecka – Zwierz, była dyrektor Muzeum w Łowiczu i Michał Zalewski, obecnie naczelnik wydziału Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Obecni byli również członkowie zespołu ludowego „Masovia”, kwestujący w strojach regionalnych oraz członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, kwestujący w mundurach „dziesiątaków” bez których, trudno dziś sobie wyobrazić łowicką zbiórkę.

Ogromne wsparcie kwestarzy przyszło ze strony łowickich szkół. Kwestowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu na Blichu oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu.

– Jestem im wszystkim, zarówno nauczycielom jak i uczniom, bardzo wdzięczny. Cieszę się że coraz więcej uczniów bierze udział w naszej akcji. To przecież doskonała lekcja lokalnego patriotyzmu! Wciąż czekamy na delegacje z innych łowickich szkół. Miejsce znajdzie się dla każdego, zapraszamy – mówi Rybus.

Pieniądze zbierane podczas kwesty przeznaczone zostaną na prace przy renowacji nagrobków na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. O wyborze nagrobków zdecyduje Komisja Kwestarska z księdzem proboszczem i administratorem cmentarza ewangelicko-augsburskiego.

Jednocześnie PTTK informuje, że z pieniędzy zebranych podczas poprzednich kwest remontowany jest nagrobek Jana Konopackiego, artysty malarza związanego z Łowiczem, zm. 1894 r. znajdującym się na cmentarzu katedralnym. Na wiosnę wykonane zostaną prace wykończeniowe przy nagrobku oraz odtworzona zostanie płyta z imionami osób pochowanych w rodzinnym grobowcu.

W ramach gwarancji wykonane zostały również prace naprawcze przy nagrobku śp. Marcina Szyikowskiego z 1831 r. na cmentarzu Świętego Ducha EMAUS. Nagrobek w formie obelisku remontowany był w 2016 r. ale wymagał niewielkich poprawek. Prace konserwatorskie pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, zlecone przez PTTK oddział w Łowiczu, wykonał mgr Piotr Owczarek z Żyrardowa. Grób Marcina Szyikowskiego z początku XIX w. na cmentarzu Świętego Ducha jest najstarszym, zachowany pochówkiem na tej nekropoli. Dodatkowo w ramach prac oczyszczona została płyta nagrobka Hilarego Smoleńskiego zm. w 1888 r. znajdującego się również na cmentarzu Świętego Ducha „EMAUS”.

PTTK informuje również, że własnym sumptem, dokonana została naprawa ceglanego murku wokół grobu Maurycego Klimeckiego na cmentarzu Świętego Ducha EMAUS w Łowiczu.

Warto przypomnieć, że dotychczas, dzięki hojności darczyńców PTTK Oddział w Łowiczu udało się wyremontować 12 grobów:

 • grobowiec Walentego Lilienheima i Marii Sienkiewicz z końca XIX wieku na cmentarzu katedralnym;
 • groby Franciszka Mazowieckiego z 1907 r. na cmentarzu katedralnym (dwie płyty),
 • grób Stanisława Lisickiego, doktora medycyny Fakultetu Paryskiego z 1882 r. na cmentarzu katedralnym,
 • grób Maurycego Klimeckiego na cmentarzu Świętego Ducha,
 • groby Rodziny Hauszyldów z 1893 r. i 1905 r. na cmentarzu Świętego Ducha (dwie płyty),
 • grób Kazimierza Szymanowskiego z 1908 r.
 • grobowiec Władysława Frątczaka – legionisty z 1919 r. na cmentarzu katedralnym.
 • nagrobek Marcina Szyikowskiego z początku XIX w.
 • płytę żeliwną na grobie Hilarego Smoleńskiego zm. w 1888 r. na cmentarzu Świętego Ducha.
 • Zlecony został remont grobowca Jana Konopackiego, artysty malarza związanego z Łowiczem, zm. 1894 r. znajdującego się na cmentarzu katedralnym.

Organizatorzy X Jubileuszowej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną zbiórkę: sponsorowi, kwestarzom i ludziom dobrej woli, bez których zbiórka nie byłaby możliwa.

PTTK Oddział w Łowiczu dziękuje:

 • ks. kan. Robertowi Kwatkowi, proboszczowi parafii katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu,
 • ks. Władysławowi Moczarskiemu, proboszczowi parafii p.w. Świętego Ducha w Łowiczu,
 • ks. Wiesławowi Wronce, proboszczowi parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu,
 • ks. Szymonowi Czemborowi proboszczowi i administratorowi parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łowiczu,
 • Cezaremu Olejniczakowi, politykowi i posłowi na Sejm VII kadencji,
 • Krzysztofowi Janowi Kalińskiemu, Burmistrzowi Miasta Łowicza,
 • Bogusławowi Bończakowi, zastępcy Burmistrza Miasta Łowicza,
 • Henrykowi Zasępie, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łowiczu,
 • Radnym miejskim: Zofii Wielemborek, Krzysztofowi Igielskiemu, Krzysztofowi Olko, Robertowi Wójcikowi, Pawłowi Pięcie, Michałowi Terenowiczowi, Łukaszowi Jażdżykowi,
 • Radnemu powiatowemu: Krystianowi Cipińskiemu,
 • Michałowi Zalewskiemu, naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu,
 • Członkom Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu: Piotrowi Marciniakowi, Zbigniewowi Zagajewskiemu, Łukaszowi Podrażce, Piotrowi Płuszce, Konradowi Hojerowi,
 • Agnieszce Krajewskiej i pracownikom Drukarni „Łowiczanka” w Łowiczu,
 • Zdzisławowi Kryściakowi, wiceprezesowi PTTK Oddział w Łowiczu i prezesowi Koła Przewodników PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu.
 • Członkom PTTK Oddział w Łowiczu: Jagodzie Lendzion, Teresie Wojciechowskiej, Renacie i Markowi Trepom, Danucie i Karolowi Dąbrowskim, Dorocie i Mariuszowi Wiśniewskim, Agnieszce i Tomaszowi Cabanom, Marianowi Sianoszek, Celinie Cieszyńskiej, , Katarzynie Tracz, Marlenie Kozie, Kindze Kryściak, Katarzynie Skierskiej-Pięcie z dziećmi Stefcią i Stasiem.
 • Członkom zespołu ludowego „Masovia”: Piotrowi i Aleksandrze Kapustom, Annie Kapuście, Annie Szymańskiej.
 • Nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego na Blichu: Milenie Wojdzie-Wróbel, Kacprowi Aniszewskiemu, Kindze Stańczyk, Dominikowi Surmie, Magdalenie Słomie, Christopherowi Kucharek – Matos, Dominice Kozie, Jakubowi Bysynger, Zuzannie Salamon, Natalii Rybus, Klaudii Szczapie, Julii Kochanek, Mateuszowi Pawłowskiemu, Magdalenie Walczak, Hubertowi Kołaczek, Oliwii Szymaniak, Michalinie Markus,
 • Uczniom II Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu: Szymonowi Mrozowi, Kacprowi Piotrowskiemu, Miłoszowi Wóblowi
 • Nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu: Sylwii Pisarkiewicz, Ewie Więcek, Przemysławowi Plichcie, Joanna Burzykowskiej, Magdalenie Wójcik, Katarzynie Sejdak, Monice Dziedzic Katarzynie Milczarek, Ewie Chudzyńskiej, Agacie Zapisek, Mariuszowi Kwiatkowskiemu, Maryli Białas, Karolinie Pierzchale, Elżbiecie Lis, Renacie Domińczak, Karolinie Ignaczewskiej, Ignacemu Krawczykowi, Zuzannie Gędek, Michałowi Warzywodzie, Patrykowi Chudzyńskiemu, Oliwii Kamińskiej, Amelii Kucińskiej, Antoninie Hymce, Adriannie Kalinowskiej, Przemysławowi Gasik, Szymonowi Kosmowskiemu, Patrycji Szkup, Bartłomiejowi Wojciechowskiemu, Antoniemu Klimkiewiczowi, Jakubowi Oblickiemu, Miłoszowi Liberskiemu, Pawłowi Kozaneckiemu, Mai Wróbel, Katarzynie Kordiaczyńskiej, Nikoli Bieniek, Wojciechowi Stawickiemu, Oliwierowi Jaśniewskiemu, Adamowi Polak, Jakubowi Polak, Dawidowi Gibczyńskiemu, Pawłowi Balik, Jakubowi Malczyk, Zuzannie Mitek, Zuzannie Skręcie, Aleksandrze Wojdzie, Weronice Kołudzkiej-Wójcik, Oliwii Kośmider, Michalinie Bura, Annie Szczechowicz, Mai Gędek, Dominice Raróg, Amelii Gajdzie, Marcie Zrazek, Marcie Płózce, Natalii Boczek, Klaudii Sękowiak, Mai Gozdowskiej, Julii Puchalskiej, Chelsea Puchalskiej, Katarzynie Więcek, Alicji Dzięgielewskiej, Patrykowi Kret, Mateuszowi Kucińskiemu, Natalii Mrowiec, Aleksandrze Więcek, Mai Gajewskiej, Sergiuszowi Znyk.
 • Marzenie Kozaneckiej–Zwierz, Mariuszowi Siewierze, Mariannie i Jakubowi Mońkom, Paulinie Guzek, Albertowi Politowicz, Markowi Pokorze, Wiktorii Cłapińskiej, Tymonowi Sztajnert, , Mateuszowi Gładkiemu, Zuzannie i Kamilowi Kłos, Angelice Warackiej, Renacie Karpińskiej, Małgorzacie Więcek, Bartłomiejowi Dałek, Czesławowi Przychodzeń, Bogdanowi Jaśniewskiemu, Wioletcie Magdalenie Warackiej, Arkadiuszowi Warackiemu, Adriannaie Kaczor, Piotrowi Kaczor, Karolowi Kaczor, Małgorzacie Mice, Karinie Kozie, Katarzynie i Michałowi Gajdzie, Iwecie Kosiackiej, Renacie i Julii Chlebnym, Małgorzacie Sikorze, Dorocie Milczarek, Marcelowi Milczarek, Kalinie Milczarek
 • Policjantom Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu
 • Mediom

Wszystkim darczyńcom, dzięki którym możemy uratować cząstkę przeszłości Łowicza.

Tekst: JR, zdjęcia: PTTK Łowicz