Zapraszamy na XX Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

PTTK Oddział w Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników lokalnej historii oraz zimowych spacerów do udziału w rajdzie, który odbędzie się w sobotę 8 lutego 2020 roku. Rajd rozpocznie się przy pomniku powstańców w miejscowości Mogiły, dokąd uczestników przywiezie z Łowicza autokar. Zakończenie rajdu przewidziano w miejscowości Skierniewice Rawka skąd uczestników zabierze do Łowicza autokar. W programie rajdu przewidziano: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych powstańców, mszę świętą w intencji poległych  powstańców. Po tych wydarzeniach będzie wydawana wojskowa grochówka przygotowana przez gminę Bolimów. Około godziny 12 uczestnicy  wyruszą na trasę rajdu liczącą 12 km. W połowie trasy, na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” w Budach Grabskich przewidziany jest dłuższy odpoczynek, podczas którego będzie można posilić się upieczoną nad ogniskiem kiełbaską oraz wziąć udział w konkursie historycznym z wiedzy przekazanej na rajdzie przez przewodników. Najlepsi w konkursie otrzymają nagrody. Przewidziana jest również nagroda dla najstarszego i najmłodszego uczestnika oraz dla najliczniejszej rodziny i grupy zorganizowanej. Wszyscy uczestnicy otrzymają znaczek rajdowy. Organizatorem rajdu jest: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Urząd Gminy w Bolimowie, Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie. Główny cel rajdu to uczczenie 157. rocznicy bitwy, jaką stoczył oddział powstańczy Władysława Stroynowskiego z  wojskami rosyjskimi w dniu 07.02.1863 roku na terenie  Puszczy Bolimowskiej. Poza tym chcemy pokazać uczestnikom piękno Puszczy Bolimowskiej . Wpisowe za uczestnictwo w rajdzie wynosi 6 zł dla członków PTTK i dzieci pod opieką rodziców, a dla pozostałych 12 zł od osoby. Wpłatę należy dokonać  w biurze PTTK lub na konto: 49124033471111000028649285 z dopiskiem opłata za rajd. Przyjmowanie wpłat w godzinach urzędowania biura rozpocznie się w dniu 24.01.2020 r. a zakończy 04.02.2020 r. Ilość miejsc jest ograniczona i o uczestnictwie decyduje kolejność wpłaty wpisowego. Zbiórka uczestników na Starym Rynku w Łowiczu o godzinie 9:00. Organizator zapewnia transport tylko dla uczestników, którzy zdecydują się na pokonanie całej trasy rajdu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w dostępnym na stronie regulaminie rajdu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rajdzie.

UWAGA!!!

LISTA OSÓB NA RAJD STYCZNIOWY ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA O GODZ. 15.15. W DNIU 28.01.2020.

JEST TWORZONA LISTA REZERWOWA.

PRZELEWY ZOSTAŁY SPRAWDZONE.

JEŻELI KWOTA ZOSTAŁA ZAKSIĘGOWANA PO GODZ. 15.15 W DNIU 28.01.2020 ORGANIZATORZY NIE GWARANTUJĄ MIEJSCA W AUTOKARZE.

OSOBY Z LISTY REZERWOWEJ I OSOBY, KTÓRE DOKONAŁY PRZELEWU PO GODZ. 15.15 W DNIU 28.01.2020 PROSIMY O UPEWNIENIE SIĘ W DNIU 04.02.2020 CZY JEST SIĘ NA LIŚCIE.

 

REGULAMIN  RAJDU                                  PLAKAT  RAJDU                           ZNACZEK RAJDOWY