Jubileuszowy XX Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

8 lutego 2020 r. już po raz XX odbył się Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, w którym wzięło udział ok. 260 osób. Organizatorem rajdu był: PTTK Oddział w Łowiczu przy współudziale: Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Urzędu Gminy w Bolimowie, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Głównym celem rajdu było uczczenie 157. rocznicy bitwy, jaką stoczył z wojskami rosyjskimi oddział powstańczy pod dowództwem Władysława Stroynowskiego 07.02.1863 roku na terenie Puszczy Bolimowskiej.

Pięcioma autokarami uczestnicy dojechali do miejscowości Mogiły. Przy pomniku została odprawiona polowa Msza Św. celebrowana przez proboszcza parafii bolimowskiej ks. Krzysztofa Chojnackiego, a wartę stanowili członkowie Stowarzyszenia Historycznego 10 Pułku Piechoty i uczniowie klasy mundurowej ZSP w Bolimowie. Poczty sztandarowe wystawili: PTTK Oddział w Łowiczu i Szkoła Podstawowa w Bolimowie, Wspólnota Lasów Osady Bolimów. Odbyło się złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców i zapalenie zniczy przez przedstawicieli władz samorządowych, organizatorów i uczestników. Po mszy, jeden z uczestników zarecytował dwa wiersze swojego autorstwa poświęcone pamięci powstańców. Wójt Gminy Bolimów pan Stanisław Linart podziękował zgromadzonym za udział w uroczystości i zaprosił na wojskową grochówkę. Natomiast gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Joachimowie-Mogiłach poczęstowały własnymi wypiekami i gorącą herbatą. Prezes Oddziału PTTK Łowicz, a zarazem komandor dwudziestu rajdów – Adam Szymański podzielił się wspomnieniami sprzed lat. Powiedział, że „tegoroczny rajd odbywa się przy ładnej słonecznej pogodzie, a wcześniej nieraz padał obfity śnieg, był mróz, a były i takie lata, że Msza Św. i cały rajd odbywał się w ulewnym deszczu, lecz nigdy nie zabrakło tych, którzy chcieli uczcić powstańców styczniowych spod Bolimowa”.

Jeszcze przed południem rajdowicze wyruszyli na trasę w dwóch grupach. Po przejściu ok. 7 km, w miejscowości Budy Grabskie, na terenie ośrodka „Grabskie Sioło” zorganizowane zostało ognisko z kiełbaskami. Chętni wzięli udział w teście historyczno-przyrodniczym najlepiej napisanego przez Pawła Stawianego. Najmłodszym uczestnikiem, który przeszedł całą trasę rajdu był Hubert Jankowski, a najstarszym okazał się pan Tomasz Kłosiński. Cieszy fakt, iż w tej wyjątkowej imprezie uczestniczyło wiele rodzin, a najliczniejszą była rodzina Państwa Stawianów. Miłą niespodziankę sprawili właściciele warsztatu garncarskiego rodziny Konopczyńskich, Paweł i Dorota Aftewiczowie, którzy wśród uczestników rozlosowali specjalnie przygotowane wyroby ceramiczne.

Tradycyjnie na styczniowy rajd przyjechały szkolne grupy zorganizowane: Szkoła Podstawowa z Bratoszewic, która była najliczniejszą, Szkoła Podstawowa nr 7 z Łowicza, SKKT „Włóczykije” ze Szkoły Podstawowej z Mastek, Szkoła Podstawowa nr 1 z Łowicza, Szkoła Podstawowa z Domaniewic, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Łowicza, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z Kiernozi. Wśród uczestników byli nie tylko mieszkańcy Łowicza i okolic, ale także goście z Sochaczewa, Skierniewic, Bolimowa, Warszawy, Żyrardowa, Lipiec Reymontowskich. Rajd zakończył się w miejscowości Skierniewice Rawka, skąd uczestników do Łowicza zabrały autokary.

Organizatorzy dziękują firmie Cewokan sp. z o.o. z Łowicza, za użyczenie samochodu dostawczego do obsługi rajdu, a kierownictwo rajdu składa szczególne podziękowania wszystkim członkom łowickiego PTTK, którzy zaangażowali się w przygotowanie rajdu.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.