Przywitaj wiosnę z Łowickim Oddziałem PTTK

PTTK Oddział w Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników wycieczek na kolejny rajd związany z powitaniem wiosny. Organizatorem rajdu jest: PTTK Oddział w Łowiczu, Urząd Miejski w Łowiczu. Rajd ma formę pieszą i rowerową. Zbiórka uczestników trasy pieszej i rowerowej  w sobotę 21.03.2020 r. na Starym Rynku w Łowiczu o godzinie 11:00. Uczestnicy trasy pieszej będą mieć do pokonania ok. 12 km, a rowerzyści ok. 40 km. Grupa piesza  zakończy rajd w Bocheniu, skąd do Łowicza odjadą podstawionym autokarem. Celem rajdu jest popularyzacja różnych form turystyki oraz kultywowanie tradycji związanej z początkiem wiosny. Organizatorzy przygotowali konkursy na najciekawszą Marzannę, a także na dekorację wiosenną roweru lub uczestnika. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy znaczek rajdowy i porcję kiełbasy, którą będą mogli upiec na ognisku przygotowanym w  gospodarstwie Marleny Kozy w Bocheniu. Zanim jednak zapłonie ognisko wszyscy wezmą udział w ceremonii topienia Marzanny – symbolu odchodzącej zimy. Prosimy o wykonanie Marzanny z materiałów ekologicznych. Uczestnicy muszą zapisać się na rajd najpóźniej do dnia 17.03.2020r w biurze PTTK lub telefonicznie. Biuro czynne we wtorki i w piątki w godzinach 15:00 – 17:00. Szczegółowy regulamin jest do pobrania na naszej stronie. Wpłata w wysokości 4 zł od członków  PTTK i dzieci pod opieką rodziców oraz 6 zł od pozostałych na cele statutowe będzie pobierana podczas rajdu. Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie.                              Rajd realizowany jest w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków publicznych Gminy Miasto Łowicz.

REGULAMIN  RAJDU                           PLAKAT  RAJDU                      ZNACZEK RAJDOWY