Łowicki 8 marca 1945-2020

Delegacja łowickiego oddziału PTTK uczestniczyła w obchodach 75. rocznicy akcji na łowickie więzienie zwanej “Małym Arsenałem”. Pod tablicą na murze dawnego więzienia złożono kwiaty.

8 marca 1945 roku tuż po zajęciu miasta przez wojska radzieckie w dawnym więzieniu nadzorowanym przez NKWD i UB osadzono więźniów politycznych. Wśród nich był harcerz Szarych Szeregów Zbigniew Feret ps. “Cyfra” aresztowany za posiadanie radioodbiornika. Koledzy wzorem warszawskiej akcji pod Arsenałem postanowili go odbić. Tego dnia wieczorem grupa 11 harcerzy bez jednego wystrzału przejęła więzienie uwalniając około 80 więźniów politycznych. Następnego dni rozpoczęły się przeszukania i aresztowania. Trzech uczestników akcji zostało skazanych na karę śmierci, następnie zamienioną na kary długoletniego więzienia, inni również zostali osadzeni w więzieniach, ponadto szykany dosięgnęły ich i w życiu prywatnym. To był wielki przykład patriotyzmu, walki z komunistyczną władzą, braterstwa i przyjaźni.

Podczas uroczystości po wspólnym odśpiewaniu hymnu burmistrz miasta Krzysztof Jan Kaliński przypomniał wydarzenia z 1945 roku, wspominał uczestników akcji i krótko przedstawił ich noty biograficzne. Odbył się apel poległych. Następnie delegacje władz samorządowych, przedstawiciele rodzin uczestników akcji, delegacje służb mundurowych, szkół i organizacji społecznych złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia.

Dodajmy, że dawne łowickie więzienie przy ul. Kurkowej to jedno z ważnych miejsc naszych przewodnickich wędrówek z turystami po Łowiczu.

Tekst: Z. Kryściak, foto J. Rybus