Odszedł od nas – Mirosław Lendzion (1946-2020)

Dnia 2 maja 2020 r. zmarł Mirosław Lendzion – członek PTTK Oddział w Łowiczu od 2005 r., członek Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha” oraz Klubu Turystyki Kajakowej “Tratwa”. Jego pasją była fotografia i dlatego też jest autorem licznych zdjęć dokumentujących życie oddziału, kół i klubów. Był przyjacielem wielu środowisk krajoznawczych z całej Polski. Uczestniczył w wielu ogólnopolskich imprezach krajoznawczych, reprezentując region łowicki oraz nasz Oddział. Wraz z żoną Jagodą jeździł na zloty, rajdy i spotkania przewodnickie, brał udział w Pielgrzymkach Przewodnickich na Jasnej Górze. Aktywnie włączał się w działania Oddziału PTTK w Łowiczu, służąc pomocą przy organizacji rajdów i spacerów, uczestnicząc w „Kweście na rzecz ratowania zabytkowych grobów łowickich cmentarzy”. W 2012 r. za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa otrzymał Dyplom Zarządu Głównego PTTK, a w 2017 r. został odznaczony Brązową Honorową Odznaką PTTK. Był zawsze ciepłym i sympatycznym kolegą. Cześć Jego pamięci!