W tym roku Eichhorn, Mioduszewski i …

Kolejne groby na łowickich cmentarzach zostaną wyremontowane z pieniędzy zebranych w czasie kwest, organizowanych przez PTTK Oddział w Łowiczu. Pracami konserwacyjnymi objęte zostaną tym razem dwa nagrobki: ppor. Jana Mioduszewskiego żołnierza 10 Pułku Piechoty, poległego w pierwszych dniach września 1939 roku pod Łowiczem, znajdujący się na cmentarzu katedralnym i Ferdynanda Wilhelma Eichhorna inżyniera i budowniczego Powiatu Łowickiego, społecznika i członka  Ochotniczej Straży Ogniowej w Łowiczu, znajdujący się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim.

Będzie on pierwszym nagrobkiem remontowanym na tym cmentarzu, w czasie dziesięcioletniej historii organizowania zbiórki. Do tej pory remontowano głównie nagrobki na cmentarzu katedralnym i cmentarzu parafii Świętego Ducha EMAUS.  Nie mogło więc być inaczej, bo prowadzona jest ona również na tym cmentarzu. Co warte jest podkreślenia, co roku  bierze w niej czynnie udział, pastor parafii.

Nie będzie to jedyna inwestycja na tym cmentarzu. PTTK planuje również zorganizować akcję społeczną, której celem będzie uporządkowanie grobów oraz zabezpieczenie farbą  antykorozyjną, elementów metalowych nagrobków. Niestety wielu z nich już nie ma, bo zostały skradzione przez złomiarzy. Być może  konserwacja tego co zostało spowoduje, że pozostaną na swoich miejscach na kolejne lata?

W tym roku zakończone zostaną również prace przy nagrobku artysty malarza Jana Konopackiego, na cmentarzu katedralnym. Pozostała jeszcze do wykonania  skradziona marmurowa tablica oraz położenie warstwy ochronnej, zabezpieczającej nagrobek przed warunkami atmosferycznymi. Prace już zostały zlecone, a płyta zamówiona.

Spotkanie w czasie którego dokonano wyboru nagrobków odbyło się w czwartek, 14 maja 2020 roku. Wzięli w nim udział organizatorzy kwesty z PTTK oraz zaproszeni goście. Wśród nich: prezes PTTK Oddział w Łowiczu Adam Szymański, prezes Koła Przewodników PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu Zdzisław Kryściak, przewodnik PTTK i koordynator kwesty z ramienia PTTK Jacek Rybus  oraz pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Kutnie i Płocku Szymon Czembor i konserwator zabytków z Żyrardowa Piotr Owczarek, który będzie prowadził prace przy nagrobkach.

Tekst i zdjęcia: JR